Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Sjöbo

Underskrivna 2016.

Sjöbo kommun har en positiv trend då det gäller vissa brottstyper som våldsbrott och bostadsinbrott. Däremot har problem med skadegörelse fortsatt, liksom missbruk av alkohol och narkotika bland unga. Medborgarlöftena är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghets-skapande och brottsförebyggande åtgärder.

Inledning
Denna första version av medborgarlöften för Sjöbo kommun har tagits fram genom en något förkortad process. Till nästa år är ambitionen att följa processen i polisens nationella modell för medborgarlöften fullt ut.

Lägesbild
Den aktuella lägesbilden bygger på den senaste trygghetsmätningen samt medarbetardialoger som genomförts med tillgänglig personal. Dessutom har informationsflöde från medborgare samt underrättelseuppslag använts. 

Problembild
Medborgarna har uttryckt sin oro över minskad trygghet på trafik-terminalens område, men framförallt inne i vänthallen där berusade och påverkade personer ofta utgör ett störande inslag. Andra återkommande problem är trafikrelaterade ärenden som ofta handlar om ung motorburen ungdom, drog- och rattfylleri samt ökade problem/oroligheter på olika flyktingmottagningar.

Detta ska vi åstadkomma tillsammans

  • Vi ska arbeta för att öka de nyanländas förtroende för polis och kommun genom att göra minst ett besök i månaden på något av boenden för ensamkommande barn/ungdomar i Sjöbo kommun. 
  • Polisen ska öka sin närvaro på trafikterminalen i Sjöbo genom minst två besök i månaden. Kommunen ska hyra in ordningsvakter då det anses vara befogat. 
  • Vi ska öka vårt fokus på misstänkt drogpåverkade ungdomar i syfte att minska bruket och spridningen av narkotika, samt minska nyrekryteringen av unga missbrukare. Detta ska ske genom fler och bättre inplanerade kontakter mellan socialtjänst och polis. 
  • Vi ska genomföra minst 10 riktade trafikkontroller mot motorburen ungdom samt mot drogpåverkade förare.

Effekter
Det övergripande målet är att medborgarnas upplevda trygghet ökar och att deras utsatthet för brott minskar. Den upplevda tryggheten ska mätas och följas upp i den årliga trygghetsmätningen.

Uppföljning
Resultatet av aktiviteterna ska följas upp på lokala brottförebyggande rådet två gånger under året, med hjälp av brottsstatistik. Arbetet med medborgarlöftena ska kunna följas av medborgarna via kommunens och polisens hemsida samt eventuellt sociala medier.

 

För Sjöbo kommun För lokalpolisområde Ystad
2016-06-14 2016-04-16
Stefan Lundgren Mats Cronhag
Kommunsstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef

   


 

Till toppen