Skara – medborgarlöften

Polisen bedriver ett långsiktigt arbete där målet är ökad trygghet och minskad brottslighet.

Medborgarlöfte 2019

Medborgarlöften är en del av lokalpolisområde västra Skaraborgs och Skara kommuns samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet ska utgå från den lokala problembilden som har framkommit via enkätundersökning, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Lägesbild

I de medborgardialoger som gjorts framkommer det att man ser otryggheten i centrum och speciellt området runt busstationen som ett problem.
Det framkommer även att narkotikaförekomsten i kommunen bidrar till att skapa otrygghet hos invånarna.

Aktiviteter

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån de prioriterade problembilderna lovar Skara kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter:

Medborgarlöften
Kommunen lovar

  • Att genomföra temaaktiviteter mot narkotika för elever, personal och vårdnadshavare.
  • Att lyfta fram trygghetsaspekten i kommunala plan och gestaltningsprojekt.
  • Att utveckla arbetet om ett tryggare resecentrum.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans lovar vi

  • Att arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
Kommunpolis Elisabeth Oliv

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara. Kontakta gärna Elisabeth om du har frågor kring medborgarlöftet.

Kontakt 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Elisabeth Oliv.  
elisabeth.oliv@polisen.se

Uppföljning

Du kan läsa mer om vad polisen och kommunen gjort i medborgarlöftet genom att ta del av vår uppföljning.

Till toppen