Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Skara

Polisen bedriver ett långsiktigt arbete där målet är ökad trygghet och minskad brottslighet.

Bild på kommunpolis Oscar Svantesson.

Polisen och kommunen har lovat att arbeta för att öka tryggheten för invånarna i Skara kommun.

Medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunen lovar att jobba för att minska antalet brott och för att invånarna ska uppleva en ökad trygghet. Utifrån vad vi har sett som problem lovar vi att genomföra följande aktiviteter:

Polisen lovar

  • Fyra krogtillsyner vid utvalda tillfällen.
  • Fortsätta fotpatrullera på platser där folk känner sig otrygga.

Kommunen lovar

  • Tre nattvandringar under utvalda tillfällen i samverkan med föreningar i Skara kommun.
  • Att tillsammans med plan och byggenheten bjuda in medborgarna till en dialog kring belysningsfrågan i Skara kommun.

Tillsammans lovar vi:

  • Två trygghetsvandringar i utvalda bostadsområden.

Vad är ett medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Problembild

Den upplevda tryggheten som invånarna i Skara beskriver är inte överrensstämmande med den reella risken för att bli utsatt för brott. I nationell jämförelse och även i jämförelse med liknande kommuner har Skara en större grad av otrygghet. Enstaka allvarliga händelser påverkar den upplevda otryggheten. Under 2017 har antalet anmälda brott minskat i Skara kommun vilket indikerar att risken att bli utsatt för brott har minskat.

Våldsbrott i offentlig miljö sker i Skara på några få platser i centrum och där i anslutning till krogmiljö och runt resecentrum.

Medborgarna upplever att gatumiljön och dess belysning är en faktor som bidrar till den upplevda otryggheten.

 

Kommunpolis Oscar Svantessson är ute och pratar med kommuninvånarna om otrygghet.

Oscar Svantesson är kommunpolis och Skara. Kontakta gärna Oscar om du har frågor kring medborgarlöftet.

Kontakt 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Oscar Svantesson 
oscar.svantesson@polisen.se

Uppföljning

Du kan läsa mer om vad polisen och kommunen gjort i medborgarlöftet genom att ta del av vår uppföljning.

Till toppen