Uppföljning av medborgarlöfte i Skara

Polisen och kommunen har under 2018 arbetat med att uppfylla sina åtaganden i medborgarlöftet till invånarna i Skara kommun.

I medborgarlöftet för 2018 lovade Polisen och Skara kommun

Polisens del i löftet för 2018

  • Att genomföra fyra krogtillsyner under året.
  • Att fotpatrullera på platser där medborgare uppgett att de känner sig otrygga.

Polis och kommun i samverkan

  • Tillsammans lovar vi att utföra två trygghetsvandringar i utvalda bostadsområden.

Kommunens del i löftet

  • Att tillsammans med föreningar i Skara kommun, genomföra tre nattvandringar under utvalda tillfällen.
  • Att tillsammans med plan- och byggenheten, bjuda in medborgarna till en dialog kring belysningsfrågan i Skara kommun.

POLISENS UPPFÖLJNING med avseende på medborgarlöfte i Skara

  • Polisen har genomfört fyra stycken krogtillsyner som varit jämnt utspridda under året. Dessa har genomförts på tider och på platser då det varit många besökare.
  • Polisen har genomfört ett hundratal fotpatrulleringar på platser där medborgare i medborgardialoger uppgett att de känner sig otrygga.
  • Tillsammans med kommunen har polisen genomfört två trygghetsvandringar i utvalda bostadsområden. Dessa vandringar har genomförts i områdena runt Valhallagatan och Kaplansområdet vilka framkommit som områden med problematik i de medborgardialoger som utförts. Det som framkommit under trygghetsvandringarna, är välskötta områden med bra belysning och öppna ytor som är välkomnande.

KOMMUNENS UPPFÖLJNING med avseende på medborgarlöfte i Skara

  • Kommunen har tillsammans med föreningar i Skara kommun genomfört fyra nattvandringar. Dessa har varit förlagda till datum då många ungdomar var i rörelse såsom studenten och lussefirandet.

Oscar Svantesson
Kommunpolis Skara.

Till toppen