Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle eller använd våra e-tjänster. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Uppföljning av medborgarlöfte i Skara

Polisen och kommunen har under 2018 arbetat med att uppfylla sina åtaganden i medborgarlöftet till invånarna i Skara kommun.

I medborgarlöftet för 2018 lovade Polisen och Skara kommun

Polisens del i löftet för 2018

  • Att genomföra fyra krogtillsyner under året.
  • Att fotpatrullera på platser där medborgare uppgett att de känner sig otrygga.

Polis och kommun i samverkan

  • Tillsammans lovar vi att utföra två trygghetsvandringar i utvalda bostadsområden.

Kommunens del i löftet

  • Att tillsammans med föreningar i Skara kommun, genomföra tre nattvandringar under utvalda tillfällen.
  • Att tillsammans med plan- och byggenheten, bjuda in medborgarna till en dialog kring belysningsfrågan i Skara kommun.

POLISENS UPPFÖLJNING med avseende på medborgarlöfte i Skara

  • Polisen har genomfört fyra stycken krogtillsyner som varit jämnt utspridda under året. Dessa har genomförts på tider och på platser då det varit många besökare.
  • Polisen har genomfört ett hundratal fotpatrulleringar på platser där medborgare i medborgardialoger uppgett att de känner sig otrygga.
  • Tillsammans med kommunen har polisen genomfört två trygghetsvandringar i utvalda bostadsområden. Dessa vandringar har genomförts i områdena runt Valhallagatan och Kaplansområdet vilka framkommit som områden med problematik i de medborgardialoger som utförts. Det som framkommit under trygghetsvandringarna, är välskötta områden med bra belysning och öppna ytor som är välkomnande.

KOMMUNENS UPPFÖLJNING med avseende på medborgarlöfte i Skara

  • Kommunen har tillsammans med föreningar i Skara kommun genomfört fyra nattvandringar. Dessa har varit förlagda till datum då många ungdomar var i rörelse såsom studenten och lussefirandet.

Oscar Svantesson
Kommunpolis Skara.

Till toppen