Skellefteå – medborgarlöften

Under åren 2016-2020 är polisens medborgarlöften åren för en tryggare stadskärna följande.

  • Önskar handlare intensifiera sitt arbete med säkerhet så lovar vi att utföra säkerhetscertifiering av aktuella butiker.
  • Önskar boende i stadskärnan öka sin kunskap om hur de ska skydda sig mot bostadsinbrott så lovar vi att starta upp grannsamverkan med dem.
  • Önskar någon användare av stadskärnan påverka miljön för att öka sin upplevda trygghet så lovar vi att genomföra trygghetsvandringar med dem.
  • Önskar någon förening öka sina medlemmars kunskap om hur de ska ”trygga sin vardag” så lovar vi att ge dem relevant kunskap utifrån konceptet ”Gör inga tjuvar”.
  • Önskar någon av de aktörer som utbildar våra ”nysvenskar” vår hjälp med att förklara vårt rättssystem och polisens uppdrag så lovar vi att göra det.
  • Vi lovar att enskilt eller i samverkan genomföra tobakstillsyner minst en gång per år och försäljningsställe i stadskärnan.
  • Vi lovar att enskilt eller i samverkan genomföra minst tre krogtillsyner per år i stadskärnan.

Vår dialog med medborgarna kommer naturligtvis att fortsätta under denna samverkansperiod. Utifrån vad som då framkommer så kommer det med stor sannolikhet att ges fler medborgarlöften.