Skövde – medborgarlöften

Öka tryggheten i Ryd centrum.

IMG_0668_red

Under 2019 kommer polisen och Skövde kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten i Ryd centrum samt närliggande platser. Syftet är att de som bor, verkar i eller besöker Ryd ska uppfatta centrum som en trygg plats där de vill vistas.

Prioriterat område – upplevd trygghet i Ryd centrum

Skövde kommungenomförde under hösten 2018 en trygghetsundersökning för att mäta tryggheten hos invånarna som bor i Ryd. Resultaten av undersökningen visar att det finns utmaningar i Ryd men också att tryggheten i stort är jämförbart med centrum. Medborgarna upplever problem med skadegörelse, störande mopedåkning, nedskräpning och ungdomsgäng.

Det här vill vi uppnå

  • Vi vill att Ryd centrum ska vara en mötesplats för alla.
  • Vi vill att Ryd centrum ska upplevas som en trygg plats alla tider på dygnet och under alla dagar i veckan.
  • Vi vill skapa förutsättningar för medborgarna att känna sig delaktiga i områdesutveckling Ryd.
  • Vi vill öka förtroendet för polisen, Skövde kommun och andra aktiva aktörer i stadsdelen

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom nedanstående aktiviteter:

  • Erbjuda uppstart av Grannsamverkan (polisen, kommunen, Balder, Skövdebostäder, Hyresgästföreningen).
  • Synlighet och närvaro med sociala åtgärder (kommunen).
  • Synlighet och närvaro av polis.
  •  

·         Nattvandring (kommunen, civilsamhället).

Kontakt med kommunpolisen 

1000px_Skaraborg150

Oscar Svantesson är kommunpolis i Skövde.

 

Välkommen att höra av dig till kommunpolis Oscar Svantesson via e-post: oscar.svantesson@polisen.se.