Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Skövde

Öka tryggheten i Ryd centrum

IMG_0668_red

I medborgarlöftet lovar polisen att arbeta för att öka tryggheten i Södra Ryd bland annat genom att vistas mer i området.

Under 2018 kommer polisen och Skövde kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten i Ryd centrum samt närliggande platser. Syftet är att de som bor, verkar i eller besöker Ryd ska uppfatta centrum som en trygg plats där de vill vistas.

Prioriterat område – upplevd trygghet i Ryd centrum 

I våra möten med invånarna har det kommit fram att det finns en upplevd otrygghet i Ryd centrum och närliggande platser. Det resulterar i att vissa medborgare begränsar sin utevistelse i Ryd centrum. En del upplever obehag inför att vistas i centrum under framför allt kvällstid. Medborgarna upplever problem med skadegörelse, störande mopedåkning, nedskräpning och ungdomsgäng.

Det här vill vi uppnå

  • Vi vill att Ryd centrum ska vara en mötesplats för alla.
  • Vi vill att Ryd centrum ska upplevas som en trygg plats alla tider på dygnet och under alla dagar i veckan.
  • Vi vill skapa förutsättningar för medborgarna att känna sig delaktiga i områdesutveckling Ryd.
  • Vi vill öka förtroendet för polisen, Skövde kommun och andra aktiva aktörer i stadsdelen

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan:

  • Erbjuda uppstart av Grannsamverkan (polisen, kommunen, Balder, Skövdebostäder, Hyresgästföreningen).
  • Trygghetsvärdar (kommunen).
  • Synlighet och närvaro av polis.
  • Nattvandring (kommunen, civilsamhället).

Kontakt med kommunpolisen 

 

Mathilda Kaufeldt Druid original

Matilda Druid Kaufeldt är kommunpolis i Skövde och den som samordnar insatserna mellan kommunen och polisen.

 

Välkommen att höra av dig till kommunpolis Mathilda Druid Kaufeldt via e-post: matilda.kaufeldt@polisen.se.

Uppföljning av medborgarlöftet

Vill du veta mer om vad vi gjort i medborgarlöftet kan du ta del av vår uppföljning av medborgarlöfte i Skövde

Till toppen