Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning medborgarlöfte Skövde

Polisen lovade att ha närvaro och synlighet i Södra Ryd och särskilt i Södra Ryds centrum.

Polisen har under år 2017 genomfört 151 aktiviteter totalt i Södra Ryd. Detta har innefattat diverse olika aktiviteter där vi bland annat har genomfört nedanstående insatser:

  • 43 fotpatruller i Södra Ryd
  • 27 besök har gjorts på fritidsgården ”Flamman” och/eller skolor där polisen har varit i kontakt med ungdomar.
  • Polisen har även gjort 38 besök  med målad polisbil för att öka närvaron och synligheten i området.
  • Polisens volontärer har deltagit i tre nattvandringar.
  • Kommunen har ansvarat för att genomföra en trygghetsvandring samt starta igång kvällsvandring.
  • 19 kvällsvandringar har genomförts.
  • 1 trygghetsvandring med lokala aktörer samt representanter från kommunen och polisen.

I samband med den trygghetsvandring i Ryd konstaterades att belysningen på vissa platser var försämrad eller trasig. Det har åtgärdats genom att kommunen har bytt ut den befintliga belysningen gult ljus till vitt ljus med bättre effekt längs Timmervägen och cykelstråk i Ryd.

Klotter som funnits på hus/väggar har sanerats bort samt och man har tuktat buskage som skapat otrygghet.

Personen bakom uniformen

Kommunen och polisen lovade att tillsammans genomföra en heldag med ungdomar där man får lära känna uniformerad personal från olika verksamheter och få en inblick i deras arbete.  ”Personen bakom uniformen” genomfördes vid Hasslums övningsfält där polis, räddningstjänst, ambulans, bussföretag, Nobina, Skövde kommun och ungdomar från Ryd deltog. 

Till toppen