Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Skurup

Medborgarlöften Skurup 2017.

Uppföljning (kvartalsrapporter och slutrapport)

Situationen idag
Resultatet från den senaste nationella trygghetsmätningen visar att invånarna i Skurup upplever en något högre grad av otrygghet än tidigare, trots att brottsstatistiken har sjun-kit. Rädslan att utsättas för brott är något högre.

Problembild
Polisen står inför en utmaning. Det handlar om att öka tryggheten och minska oron för att bli utsatt för brott. Vi ska vända siffrorna som pekade något nedåt i trygghetsmätningen.

Utifrån trygghetsmätningen, medborgardialoger, medarbetardialoger, underrättelseinformation, genomförda trygghetsvandringar, kontakten med BRÅ samt all annan tillgänglig information från kommuninvånare och olika aktörer i kommunen, framkommer en ökad oro att utsättas för brott. Flera indikationer tyder på att användningen av narkotika har ökat och spridit sig ner i åldrarna. Vidare utpekas allmänna platser som otrygga att vistas på. Dessa är exempelvis järnvägsstationer och områden kring skolor och sporthallar.

Medborgarna anser att vårdslösheten i trafiken, den så kallade buskörningen, är ett stort problem. Bilar, mopeder, A-traktorer och EPA-traktorer framförs vårdslöst och i hög hastighet på vägar, gång- och cykelbanor.

Det här ska vi göra
Polisen lovar att under tidsperioden 1 januari 2017 – 30 september 2017

  • bygga vidare på det arbete som idag görs för trafiksäkerheten och genomföra minst tre riktade trafikinsatser mot buskörandet av motorfordon
  • upptäcka eget bruk av narkotika hos minst 5 ungdomar under 18 år
  • genomföra minst två tillslag mot personer som säljer narkotika
  • ha en kontinuerlig samverkan mellan polis, kommun och väktare för att trygga tillvaron på allmänna platser och miljöer.

Det här ska vi åstadkomma
Önskade effekter av åtgärderna är att kommuninnevånarna ska uppleva en högre grad av trygghet, minskad oro för att utsättas för brott, att användandet av narkotika hos ungdomar under 18 år minskar samt att den rådande trafikmiljön i kommunen blir säkrare och tryggare.

Följ med i hur det går!
Resultaten ska följas upp kontinuerligt och med avstämning var tredje månad. Medborgaren ska aktivt kunna följa resultaten på polisens hemsida samt på vår Facebooksida (Polisen Österlen).

Kvartalsrapporter
Slutrapport 2017

 

Dokument

Till toppen