Smedjebacken – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Efter en dialog med medarbetare vid kommunen och polisen samt medborgardialog har en rapport tagits fram över Smedjebackens kommun.

Medborgaren känner viss otrygghet i Smedjebacken, statistik visar att centrala Smedjebacken är den mest brottsutsatta delen i kommunen.

Många av faktorerna som framkommit genom dialogerna går att anknyta till varandra, vilket innebär att trygghetsskapande åtgärd kan åtgärda flera otrygghetsfaktorer.

Medborgarlöfte 2018

För att skapa trygghet ska polisen ha ökad synlighet i centrala Smedjebacken och bl a störa de som bryter mot den lokala ordningsstadgan.

Polisen ska starta upp flera Grannsamverkansområden efter önskemål.

Bemanningen på poliskontoret i förvaltningshuset ska fortgå med 1 ggr i veckan förutom under semesterperioder.

Under medborgarlöftets löptid ska polisen ha kontakt med fritidsgårdarna i kommunen.

För att förebygga brott ska polisen tillsammans med kommunen genomföra trygghets vandringar för att upptäcka risker och åtgärda dem.

I utomhusmiljön i centrala Smedjebacken ska kommunen verka för att åtgärder vidtas för att undvika störande missbruksproblem.

Medborgarlöftet gäller från 1 april 2018 till och med 31 mars 2019.

Uppföljning och utvärdering sker vid ordinarie brottsförebyggande råd.