Söderhamn – medborgarlöften

Polis och kommun lovar att under 2018 och 2019 tillsammans arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten i Söderhamns centrum.

Polisen och kommunen har formulerat följande medborgarlöfte:

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten i Söderhamns centrum för kommunens besökare och invånare.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:
 
Polisen:

  • Arbeta förebyggande med närvaro, främst genom fotpatrullering och aktivt arbete mot ordningsstörningar, missbruk och stölder i Söderhamns centrum.
  • Under 2018 och 2019 genomföra två riktade insatser/år omfattande minst två dagar i Söderhamn. Insatserna ska företrädesvis riktas mot ungdomar och missbruk.

Kommunen:

  • Säkerställa närvaro av centrumvärd och förordnade ordningsvakter i Söderhamns centrum.
  • Genomföra ett 2-årigt projekt med trivselvärdar i centrum kopplat till den problematik näringsidkarna upplever.
Till toppen