Söderköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Söderköpings kommun har tecknat medborgarlöften för 2018-2019. Polisen och kommunen ska arbeta för ökad trygghet i Söderköping och på så sätt blir en tryggare och attraktivare plats att bo och vistas i.

Den problembilden som framtagits och prioriterats genom medborgardialoger gäller fortfarande skadegörelse och klotter samt behovet av att öka tryggheten genom ökad polisiär närvaro. Därför kvarstår 2017 års medborgarlöfte även för 2018-2019.

Medborgarlöfte i Söderköpings Kommun 2017-2019
Polismyndigheten, i samverkan med Söderköpings Kommun lovar att:

  • Genomföra informationsinsatser i skolan gällande konsekvenser av brott
  • Genomföra hastighetskontroller i tätort och främst vid skolor
  • Genomföra trygghetsvandringar för att öka tryggheten och se över belysningsproblematiken
  • Skapa ett forum för att få en bättre lägesbild gällande skadegörelse/klotter inför gemensamma insatser
  • Polisen ska öka närvaron/tryggheten i centrala Söderköping genom fotpatrullering

Uppföljning 2018 tertial 1

Uppföljning 2018 tertial 3

Till toppen