Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Södertälje

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Genom medborgardialogerna har polisen och kommunen träffat många engagerade och involverade medborgare och andra aktörer i det lokala samhället. Denna dialog har nu utmynnat i årets medborgarlöften

Situationen idag

Lägesrapport

Kriminalitet bland ungdomar

Ungdomar är ett prioriterat område för Södertälje där många insatser görs för att ungdomar ska utvecklas på ett bra sätt. Det finns två specifika företeelser i Södertälje som är relaterade till ungdomar som skapar upplevd otrygghet för stadens invånare och det är ordningsstörningar och brott i samband med fyrverkerier/smällare och buskörning med mopeder/mc/fyrhjulingar/epatraktorer/cross ute i våra bostadsområden. 

Tillgången till narkotika i Södertälje och då framförallt cannabis är god. Ungdomar utgör en stor del av brukarna, det är därför viktigt att försvåra drogförsäljningen och minska tillgången.

Medborgardialog

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och resultaten av genomförda medborgardialoger. I Södertälje har det sammanlagt varit åtta stycken medborgardialoger under 2017. Under dialogen fylldes enkäter i angående önskemål om prioritering samt den upplevda tryggheten i området. Polisen och kommunen har även pratat med medborgarna under dialogen för att kunna bilda sig en uppfattning kring vad de som bor i området anser vara det viktigaste att lägga resurser på. Det framkom att medborgarna vill se en satsning kring trafik, en ökad polisiär närvaro och en förbättrad utomhusbelysning. Många visade sig vara nöjda med polisens och kommunens arbete och de flesta känner sig trygga i sina bostadsområden.

Medborgarlöften 2018

Inriktning på kriminalitet hos ungdomar

För att arbeta med att arbeta förbättra ungdomarnas vardag och minska kriminaliteten:

 • kommer kommunen och polisen gemensamt genomföra en informationskampanj för föräldrar i olika årskurser med inriktning på mopeder, epatraktorer, mc, cross och fyrhjulingar.
 • kommer polisen i Södertälje att genomföra insatser mot problematiken med moped, epatraktor, mc, fyrhjuling och cross utifrån lägesbild och allmänna tips.
 • kommer polisen att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Detta genom, bland annat, att arbeta med närvaro av civilklädd polis.
 • kommer kommunen fortsätta att utveckla sin kommunikation via sociala medier för att sprida vilka aktiviteter, arrangemang och utvecklingsprojekt som fritidsgårdarna erbjuder ungdomar 13-18.
 • kommer polisen och kommunen genomföra insatser för att stävja problematiken med fyrverkerier/smällare i våra bostadsområden.

Inriktning på trafiksäkerhetsarbete

För att arbeta med trafiksäkerheten:

 • kommer polisen att genomföra trafikkontroller avseende mopeder, hastighetsövervakning, nykterhetskontroll, beteendeövervakning m.m.
 • kommer kommunen att påbörja genomförandet av en hastighetsplan i syfte att anpassa fordonshastigen med målet att höja trafiksäkerheten i kommunen.
 • kommer kommunen att genomföra en lägesbesiktning av gatu/gång- och cykelvägnätet i syfte att effektivisera beläggningsarbetet.

Inriktning på trygghet i bostadsområden och centrum

För att arbeta med att medborgarna ska kunna fortsätta att känna sig trygga i bostadsområden och centrum:

 • kommer polisen och kommunen att fortsätta genomföra medborgardialoger.
 • kommer kommunen att fortsätta utbytet av kvicksilverlampor samt påbörja arbetet med att ta fram en belysningsplan.
 • kommer kommunen att genomföra en rad åtgärder för minskad dumpning av avfall och allmän nedskräpning i enlighet med framtagen strategi.
 • kommer kommunen och polisen fortsätta samverka kring problematiken med nedskräpning och dumpning av avfall.
 • kommer polisen att fortsätta arbeta relationsskapande med både näringsidkare och medborgare. Detta genom att besöka Södertälje kommuns alla lokala centrum regelbundet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Syftet med medborgarlöftena är att ytterligare öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet och engagemang i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att öka tryggheten och att effektivisera det förebyggande arbetet, samt att stärka förtroendet för polisen. Forskning visar att dialog och samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Följ hur det går i vårt arbete! 
Vill du vara delaktig eller vill du veta mer eller vara delaktig gå in på polisens hemsida www.polisen.se  och www.facebook.com/polisen.sodertalje för mer information.

Vid frågor ring 114 14 eller mejla kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se.

Till toppen