Sollefteå – medborgarlöften

Sollefteå kommun och Lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2019. Medborgarlöftet syftar till att Polis och Sollefteå kommun gemensamt ska arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Polisen lovar att:

  • Förlägga arbetstid i, bland annat, Ramsele och Junsele för att skapa kontaktytor i lokalsamhället. Arbetet syftar till att förbättra lägesbilden och därefter arbeta med den lokala problembilden. 

Polisen tillsammans med Sollefteå kommun lovar att:

  • Fortsätta med trygghetsvandringar i kommunen för att identifiera trygghetsproblem i den fysiska närmiljön.
  • Genomföra gemensam medborgardialog för att fånga in kommunmedborgarnas synpunkter gällande brott- och trygghetsfrågor. 

Detta medborgarlöfte löper under 2019 eller till dess att nytt löfte undertecknats. Det syftar till att polis och kommun gemensamt arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i hela kommunen.

Till toppen