Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Sollentuna

Polisen och Sollentuna kommun kommer under 2018 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö främst i kommundelarna Tureberg och Edsberg.

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgar-, samverkans- och medarbetardialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Det har det förekommit händelser i områdena Tureberg och Edsberg som kan bidra till att både invånare och de som arbetar i kommunen kan uppfatta att otryggheten har ökat. En återkommande faktor i medborgardialoger och andra inkommande uppgifter har varit förekomsten av kriminella nätverk och ungdomars inblandning kopplat till otrygghet i olika avseenden, bland annat att grupper av ungdomar kan skapa otrygghetskänslor i det offentliga rummet. Det förekommer även uppgifter om att ungdomar rekryteras av kriminella nätverk. Ungdomar är också generellt sett mer utsatta för brott när det gäller de flesta brott som riktar sig mot person.

Det här ska vi göra

Under 2018 kommer polisen och Sollentuna kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten främst i kommundelarna Tureberg och Edsberg.Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Sollentuna kommun.

Vi kommer under året göra följande

  • Ha regelbunden närvaro i ungdomsmiljöer och vid samlingsplatser.
  • Genomföra trygghetsinsatser i kollektivtrafiken och stationsområden.
  • Genomföra insatser mot vårdslös mopedkörning.
  • Prioritera utredning av ärenden kopplade till personer och nätverk som påverkar otryggheten.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas områdena få en tryggare utemiljö för boende och besökare.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av respektive år och kommuniceras via bl a via kommunens hemsida.

 

Till toppen