Solna – medborgarlöften

Polisen och Solna stad lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Situationen idag

Polisen och Solna stad har utifrån dialoger med medborgare och medarbetare, analys av brottsstatistik samt genomförda trygghetsvandringar tagit fram en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden visar bland annat att vissa offentliga platser i staden upplevs som otrygga eller är utsatta för upprepad brottslighet.

Det här ska Solna stad och polisen tillsammans göra under året:

Trygghetsvandringar

Polisen och Solna stad ska tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar i kombination med fyra medborgardialoger.

Fotpatrullering

Polisen ska regelbundet genomföra fotpatrullering på publika platser, till exempel kring Mall of Scandinavia och Solna centrum.

Punktinsatser

Polisen ska genomföra punktinsatser mot brottsutsatta platser utifrån underrättelsebaserad information.

Trafikfrågor

Solna stad och polisen ska samverka kring trafikfrågor, med särskilt fokus på framkomlighet, hastighetsöverträdelser samt drog- och rattfylla.

Tryggare stadsmiljö

Solna stad ska, med genomförda trygghetsvandringar och medborgardialoger, genomföra åtgärder för en tryggare stadsmiljö – till exempel ny belysning, nya ytskikt i gångtunnlar, målning av övergångsställen och nya papperskorgar.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med våra aktiviteter är att vi tillsammans ska öka tryggheten och minska antalet brott.

Följ med hur det går

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp och kommuniceras. Mer information på polisen.se och Solna stads hemsida.