Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Solna

Polisen och Solna stad lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Situationen idag
Polisen och Solna stad har utifrån dialoger med medborgare och medarbetare, analys av brottsstatistik samt genomgång av Solna stads trygghetsmätning 2016 tagit fram en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden visar bland annat att vissa offentliga platser i staden upplevs som otrygga eller är utsatta för upprepad brottslighet.

Det här ska vi göra under 2017

  • Polisen och Solna stad ska tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar varav minst två i området kring Solna centrum/Hagalund.
  • Polisen ska regelbundet genomföra fotpatrullering på publika platser exempelvis kring Solna centrum.
  • Polisen ska genomföra minst två insatser med särskild inriktning mot brottslighet i Hagalund
  • Solna stad ska genomföra åtgärder, som exempelvis ny belysning i gångtunnlar samt arbete mot nedskräpning, för att förbättra stadsmiljön i Solnas olika stadsdelar för att öka tryggheten.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Målet med våra aktiviteter är att vi tillsammans ska öka tryggheten och minska antalet brott.

Följ med hur det går
Arbetet kommer löpande att följas upp och kommuniceras. Besök gärna polisens hemsida eller Solna stads hemsida för mer information.

Till toppen