Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Sölvesborg 2018

Lägesbild

Den lokala lägesbilden i Sölvesborg grundar sig på anmälda brott, medborgardialoger under 2017 samt resultat från trygghetsmätningen åren 2016 och 2017.

Trygghetsmätningen 2017 visar överlag på en ökad trygghet i kommunen. Områden som kvarstår som problematiska är bilar som kör för fort, oro för inbrott i bostaden samt tryggheten utomhus i tätorten. De medborgardialoger som genomförts pekar på att trafikkontroller är efterfrågade samt att man vill ha en ökad polisiär synlighet.

Medborgarlöftet kommer därför under 2018 att inriktas på ökat trafiksäkerhetsarbete, fortsatt arbete med brottsaktiva och brottsförebyggande arbete då det gäller tillgreppsbrott.

Medborgarlöfte

Polisen förbinder sig att under året genomföra minst 40 tillfällen med hastighets-, nykterhets- eller trafikbeteende-kontroller i Sölvesborgs kommun.

Polisen förbinder sig att arbeta aktivt med profilering av fordon och förare enligt polisens nationella trafikstrategi då det gäller brott på väg. Metodens syfte är att i trafiken upptäcka brottsaktiva och därigenom kunna rapportera trafikbrott men även andra brott de gör sig skyldiga till.

Sölvesborgs kommun och polisen förbinder sig att gemensamt fortsätta stödja och sprida arbetet med grannsamverkan och en ökad stöldskyddsmärkning i kommunen.

Sölvesborg den 23 januari 2018

Anders Knutsson
Lokalpolisområdeschef

Heléne Björklund
Kommunstyrelsens ordförande

Till toppen