Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Sotenäs

Polisen och Sotenäs kommun arbetar tillsammans för ökad trygghet. I ett gemensamt medborgarlöfte för 2017 lovar man flera åtgärder – t ex hastighetskontroller, insatser mot narkotika bland unga och satsning på båt- och grannsamverkan.

Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under februari månad 2017.

Kartläggningen har resulterat i att en lokal lägesbild tagits fram. Den lokala lägesbilden baseras på dialoger med medborgare genom en lokal trygghetsundersökning, Polisens medarbetarundersökning, kunskap som Polisen och Sotenäs kommun har samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Kartläggningen visar att trafikproblem i form av fortkörning och rattfyllerier är vanligt förekommande tillsammans med alkohol och drogproblematik bland ungdomar. Medborgarenkäten visade också stor oro för inbrott och stölder samt önskemål om ökad polisiär närvaro i kommunen.

Medborgarlöfte 2017

  • Polisen och kommunen ska arbeta för att öka tryggheten i Sotenäs kommun genom följande åtgärder:
  • Polisen kommer att utföra 10 hastighetskontroller och rattfyllerikontroller i tätorterna i kommunen under året.
  • Mobila poliskontoret kommer att besöka tätorterna i Sotenäs 5 gånger under året.
  • Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan stärka arbetet med båt- och grannsamverkan. Vid minst ett tillfälle ska kommunens invånare bjudas in till en informationsträff om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas. En ny trygghetsenkät riktad till medborgare i kommunen kommer att genomföras under senare delen av hösten 2017 tillsammans med granskning av brottsstatistik.

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

”Vi är snart i mål med det vi lovat”

Film om Sotenäs medborgarlöfte
Publicerad 20180102

Till toppen