JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Staffanstorp

Gäller 2017. Arbetet med löften för 2018 pågår.

Slutrapport med utvärdering av medborgarlöftesarbetet 2017
Uppföljning (kvartalsrapport)

Det här ska vi göra!
Staffanstorps kommun och lokalpolisområde Kävlinge lovar med gemensamma insatser att arbeta för ökad trygghet genom:

  • att utveckla och utöka grannsamverkan i Staffanstorps kommun. Minst fyra nya grannsamverkansgrupper ska startas upp i kommunen under 2017. Två stormöten med redan etablerade grannsamverkansgrupper ska hållas.
  • att ett avstämningsmöte ska ske varje vecka mellan Staffanstorps kommun och lokalpolisområde Kävlinge för en gemensam ökad synlighet av polispatruller och kommunens väktarrondering. Prioriterade platser är underrättelsestyrda platser i kommunens bostadsområde eller andra platser som kan upplevas otrygga. De insatser som genomförs ska dokumenteras.
  • att Staffanstorps kommun och lokalpolisområde Kävlinge ska genomföra trygghetsskapande insatser vid minst 2 till 4 tillfällen då många ungdomar är ute i kommunen. Exempel på aktuella tillfällen är t.ex. Bonnamarknaden och skolavslutningen. Polis, polisens volontärer, fältgrupp och nattvandrare ska samverka.
  • att polisen genomför minst en trafikkontroll per vecka på platser där trafikklagomål från medborgare har inkommit eller i övrigt för en ökad trafiksäkerhet.  Med kontroll avses t.ex. kontroll av mopeder, hastighetsövervakning, nykterhetskontroll, beteendeövervakning mm.
     Återkoppling från polisen till klagande ska ske i de fall där det är möjligt.
  • att minst två gemensamma trygghetsvandringar med inriktning en trygg trafikmiljö i Staffanstorps kommun ska genomföras av Staffanstorps kommun och lokalpolisområde Kävlinge.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Staffanstorps kommun och lokalpolisområde Kävlinge vill fortsätta att, tillsammans med kommuninvånarna, verka brottsförebyggande mot bostadsinbrott. En utökning av grannsamverkansområden i kommunen, tillsammans med märkDNA, är en viktig del i detta arbete. Målet är att öka den upplevda tryggheten hos medborgaren gällande bostadsinbrott i nästa trygghetsmätning 2017.

Lokalpolisområde Kävlinge vill verka för en ökad synlighet av polispatruller och polisens volontärer på strategiska platser och tider.

Staffanstorps kommun och Lokalpolisområde Kävlinge vill genom trafikkontroller och trafikinsatser öka den upplevda tryggheten bland medborgarna i nästa trygghetsmätning, 2017.

Uppföljning
Uppföljning av genomförda åtgärder ska ske kontinuerligt och redovisas kvartalsvis till medborgarna via polisens/kommunens hemsida.

Kvartalsrapport

Dokument

Till toppen