Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Stenungsund – medborgarlöften

Fyrbodal medborgarlöften

Bild: Polisen

Tyck till om tryggheten i Stenungsund, Tjörn och Orust

Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust vill veta hur du upplever tryggheten där du bor. Dina upplevelser ligger till grund för polisens och kommunernas satsning inför 2020.

Du hjälper oss genom att svara på enkäten som du kommer till via denna länk: https://www.stenungsund.se/medborgardialog

Här kan du träffa oss för att prata om trygghetsfrågor:

Stenungsund
Gallerian i Stenungstorg 5 oktober 10.30 – 12.00
Hasselbacken 7 oktober 16.00 – 18.00

Tjörn
ICA Höviksnäs 9 oktober 16.00 – 18.00
ICA Skärhamn 12 oktober 10.00 – 12.00

Orust
Svanesund hemköp 2 oktober 16.00 – 18.00
Torget Henån 17 oktober 16.00 – 18.00

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovar under 2019 ett fortsatt arbete med fokus på ungdomar i riskzon.

Inriktningen är att synas i områden där ungdomar vistas i våra kommuner. Åldersgruppen vi kommer att arbeta med är 10-25 år. Polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid kring dessa ungdomar. Vi kommer att fortsätt arbeta med de drogrelaterade brotten i trafiken. Vid minst tolv (12) tillfällen kommer vi att ha planerade insatser mot drogrelaterade brott i våra tre kommuner.

Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Så har löftet tagits fram

Medborgarlöftet är ett åtagande från oss inom lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna inom vårt område (Stenungsund, Tjörn och Orust) till invånarna.

Det som ligger till grund för vårt löfte är den medborgardialog som genomfördes hösten 2018 samt aktuella lägesbilder för vårt område. Löftet syftar till att skapa ett effektivare och problemorienterat arbete. Inom de områden där ni upplever att det finns problem, ska vi prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Löftet bygger på en långsiktig satsning tillsammans med er invånare, polis och kommuner. Vårt arbete utgår från en gemensam och aktuell problembild.

Den prioriterade arbetsinriktningen som vi har under 2019 tillsammans med kommunerna är ungdomsproblematiken.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari - 31 december 2019 lovar polisen att:

  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger i trafiken.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med föräldrarna för barn och unga genom att stödja det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, fritid och socialtjänst.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Följ arbetet

Invånarna i Stenungsund, Orust och Tjörn kan följa arbetet genom:

www.polisen.se/medborgarlöften - här kan du välja kommun.
www.stenungsund.se
www.orust.se
www.tjorn.se

Till toppen