Tyck till om tryggheten i Stenungsund, Tjörn och Orust

Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust vill veta hur du upplever tryggheten där du bor. Dina upplevelser ligger till grund för polisens och kommunernas satsning inför 2021.

Du hjälper oss genom att svara på en enkät – klicka på länken till enkäten för  kommunen där du bor:

Tjörn
Enkät - Tjörn, unga 
Enkät - Tjörn, vuxna

Stenungsund
Enkät - Stenungsund

Orust
Enkät Orust - 18 år och yngre
Enkät Orust - Äldre än 18 år

Hur används dina svar?
Enkätsvaren används för att ta fram en lokal lägesbild. Utifrån den tar polisen och kommunerna fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften.

Här kan du läsa mer om vad polisen och kommunen lovat att arbeta med under 2020 där du bor:
Stenungsund
Tjörn
Orust

Kontakt:
Ulf Darrell, kommunpolis Orust och Tjörn, telefon: 010-565 22 87
Carl Besslinger, kommunpolis Stenungsund, telefon: 010-565 22 43