Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Enskede-Årsta-Vantör

Här är medborgarlöftena för lokalpolisområde Globen, de gäller för stadsdelarna Skarpnäck, Älvsjö och Enskede-Årsta.

Syftet med lokalpolisområde Globens medborgarlöfte är att synliggöra för medborgarna inom Enskede-Årsta, Skarpnäck samt Älvsjö stadsdelsområden att vi prioriterar medborgarnas trygghet och arbetet för att motverka narkotika.

Situationen idag

Lokalpoliområde (lpo) Globen har ansvar gentemot tre stadsdelsområden. Dessa är Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Älvsjö. Tillsammans med dessa områdens förvaltningar har en gemensam lägesbild per stadsdelsförvaltning tagits fram. Dessa lägesbilder bygger på såväl statistiska uppgifter som dialoger med medarbetare och medborgare. Vissa ämnen i lägesbilderna som framkommit skiljer förvaltningarna åt men många ämnen är även gemensamma.

Gällande Enske-Årsta-Vantör ansvarar lpo Globen inte för Vantör. Stadsdelen Vantör ingår i lokalpolisområde Farsta. Medborgarlöfte för området finns här. 

Två av de ämnena som belyses starkast av medborgarna är ökad trygghet i sitt område samt narkotikaproblematik.

Insatser för att möta våldsproblematik

Framför allt i de områden där knutpunkter för kollektivtrafik möter krog- och restaurangverksamhet samt i arenaområdet finns en problematik med våld i offentlig miljö. För att möta den problematiken har Lpo Globen extra resurser under veckosluten. Vi lovar att under minst 40 av årets 52 veckor bemanna vår helginsats.

Trygghetsvandringar

För att följa upp tryggheten i Lpo Globens ansvarsområde sett till den situationella brottspreventionen i de olika stadsdelsförvaltningarna lovar Lpo Globen att genomföra tre trygghetsvandringar, en i vardera stadsdelsförvaltnings ansvarsområde, tillsammans med Stockholms Stads representanter.

Motverka narkotika i skolmiljön

Lpo Globen arbetar för att skolan ska vara en helt drogfri miljö. I arbetet för detta kommer vi att under 2018 erbjuda alla högstadieskolor och gymnasieskolor inom Lpo Globen att få sina lokaler genomsökta med narkotikahund i narkotikaförebyggande syfte.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kommer att kunna följa arbetet via www.polisen.se alternativt via Polisen Globen på Facebook.

Till toppen