Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgardialog 2019 – Lokalpolisområde Vällingby, Region Stockholm

Polisen i lokalpolisområde Vällingby arbetar med tryggheten i ditt område. För att göra det på bästa sätt behöver vi veta vad du tycker.

Medborgardialog lokalpolisområde Vällingby

1. Vilken stadsdel eller kommun bor du i?
2. Kön
3. Vilken ålder är du?
4. Hur trygg känner du dig när du vistas i offentlig miljö/utomhus?
5. Vad tycker du skapar otrygghet? (du kan kryssa i mer än ett alternativ)
6. På vilken plats känner du dig minst trygg? (du kan kryssa i mer än ett alternativ)
7. När på dygnet upplever du otrygghet? (du kan kryssa i mer än ett alternativ)
8. Vilket brott/fenomen tycker du att polisen behöver jobba mer med i ditt område? (du kan kryssa i mer än ett alternativ)
9. Känner du förtroende för polisen i ditt område?
10. Känner du till att polisen i ditt område samverkar med din stadsdel/kommun i säkerhets- och trygghetsfrågor?
11. Hur nås du av information om brott och otrygghet? (du kan kryssa i mer än ett alternativ)
12. Är det viktigt med personliga möten med polisen?
13. Är det viktigt att polisen berättar i sociala medier om vad som görs i ditt område?

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Till toppen