Medborgardialog 2020 – Lokalpolisområde Vällingby

Polisen i lokalpolisområde Vällingby arbetar med tryggheten i ditt område. För att göra det på bästa sätt vill vi gärna veta vad du tycker. Endast ett svarsalternativ per fråga.

1. Vilken kommun/stadsdel bor du i?
2. Kön
3. Vilken ålder är du?
4. Hur känner du dig när du vistas i offentlig miljö/utomhus?
5. Skapar något av dessa brott eller företeelser otrygghet hos dig? (ett svarsalternativ)
6. Känner du dig otrygg på någon av dessa platser? (ett svarsalternativ)
7. Vid vilken tid känner du dig mest otrygg?
8. Vilket område behöver polisen jobba mer med i din kommun/stadsdel? (ett svarsalternativ)
9. Känner du förtroende för polisen i ditt område?
10. Känner du till att polisen och stadsdel/kommun samverkar i trygghetsfrågor?
11. Hur nås du oftast av information om brott och otrygghet? (ett svarsalternativ)
12. Är det viktigt med personliga möten för dialog med polisen?
13. Är det viktigt att polisen berättar i sociala medier om vad som görs i ditt område?

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter