Stockholm, Kungsholmen – medborgarlöften

Det här är polisens medborgarlöfte för stadsdelen Kungsholmen, Stockholms stad. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten och gäller under hela 2019.

Vi har lyssnat på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigast för att känna dig trygg och säker. Medborgarnas upplevelser tillsammans med polisens och kommunens kunskap har lett fram till prioriteringar av viss polisiär verksamhet.

Medborgarlöftet utgår från två prioriterade områden:

  • Trafik, ordning och säkerhet
  • Missbruksproblematik

Det här ska vi göra

  1. Samverkan med missbruksinstitutionerna ska ske genom gemensamma möten. Information mellan polis och institutioner delas för att bättre kunna förebygga och minska problem relaterade till missbruk i områden.
  2. Arbete för tillgänglighet och trygghet på gångbanor ska skärpas genom mer informationsspridning om gällande ordningslag och tillsägelser. Hantering av inkomna polisanmälningar ska påskyndas.
  3. Öka den polisiära närvaron i områden med missbruksinstitutioner.

Peter Ågren
Chef lokalpolisområde Norrmalm, region Stockholm

   

Till toppen