Stockholm, Norrmalm – medborgarlöften

Det här är polisens medborgarlöfte för stadsdelen Norrmalm, Stockholms stad. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten och gäller under hela 2019.

Vi har lyssnat på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigast för att känna dig trygg och säker. Medborgarnas upplevelser tillsammans med polisens och kommunens kunskap har lett fram till prioriteringar av viss polisiär verksamhet.

Medborgarlöftet utgår från sex prioriterade områden:

  • Våld i offentlig miljö
  • Kriminella nätverk som vistas och verkar i centrala Stockholm
  • Ungdomars narkotikabrott
  • Illegala bosättningar
  • Fickstölder och bedragare i stadsmiljö
  • Trafikbrott

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Norrmalm arbetar kontinuerligt med att både utreda brott och se till att färre brott begås. Detta görs på flera olika sätt och med olika polisiära enheter och resurser. I stadsdelen Norrmalm under 2019 lovar vi särskilt att:

  1. Polisen ska genomföra minst fyra riktade insatser mot kriminella nätverk som vistas i Stockholms innerstad.
  2. Polisen ska genomföra minst tre riktade insatser mot unga ostraffade narkotikamissbrukare i Norrmalms stadsdel.
  3. Polisen ska genomföra minst fem riktade trafikinsatser på särskilt utsatta platser.
  4. Polisen ska vara en central och pådrivande kraft i de tre samverkansforum under 2019. Forumen träffas för att samarbeta kring ungdomar, Klaraområdet och särskilt utpekade otrygga platser.

/Peter Ågren, chef lokalpolisområde Norrmalm, region Stockholm

Till toppen