Stockholm, Norrmalm – medborgarlöften 2020

Medborgarlöftet innehåller de prioriterade områden som polisen ska arbeta med för att skapa trygghet och jobba brottsföre-byggande. Syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Stockholms stadsdel Norrmalm under 2020.

Polisen har genomfört medborgardialoger och lyssnat på vad medborgarna tycker att polisen ska arbete med under 2020. Dessa synpunkter har tillsammans med polisens lägesbild lett fram till sex prioriterade områden.

 • Trygg i offentlig miljö.
 • Bostadsinbrott.
 • Trafik.
 • Kriminella nätverk.
 • Unga i risk för kriminalitet och missbruk.
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Det här ska vi göra
Under 2020 kommer vi att arbeta mot de prioriterade områdena genom:

 • Operativa riktade insatser.
 • Samverkan med olika aktörer.
 • Kunskapshöjande utbildningar.
 • Kommunikationsinsatser.

Det här vill vi åstadkomma
Genom ett kontinuerligt arbete mot de prioriterade områdena ska brottsligheten minska och den upplevda tryggheten för medborgarna öka.

Följ arbetet
Genom lokalpolisområde Norrmalms konton på sociala medier, polisen Norrmalm Facebook: Polisen.norrmalm och instagram: @polisen.norrmalm.

Tobias Lövström
Lokalpolisområdeschef Norrmalm
Region Stockholm

Uppfyller medborgarlöftet genom att bland annat:

 • Arbeta mot kriminella nätverk som vistas i Stockholms innerstad genom att genomföra riktade insatser mot dessa.
 • Arbeta mot unga ostraffade narkotikamissbrukare i Norrmalms stadsdel genom insatser mot dessa.
 • Arbeta för en bättre trafiksituation inom stadsdelsområdet genom att genomföra trafikinsatser på särskilt utsatta platser.
 • Arbeta för att vara en central och pådrivande kraft i de befintliga samverkansforum för stadsdelsområdet under 2020. Forumen träffas för att samarbeta kring ungdomar, Klaraområdet och särskilt utpekade otrygga platser.