Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte på Norrmalm

Det här är polisens medborgarlöfte för stadsdelen Norrmalm, Stockholms stad. Löftet gäller under hela 2018.

Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vi har lyssnat på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigast för att känna dig trygg och säker. Medborgarnas upplevelser tillsammans med polisens och kommunens kunskap har lett till en gemensam lägesbild och prioriteringar av viss polisiär verksamhet.

För polisens del utgör löftet en tydlig målsättning för vår verksamhet under 2018. 

Situationen idag, utan inbördes rangordning, är de huvudsakliga problemen:  
- Våld i offentlig miljö         
- Kriminella nätverk som vistas och verkar i centrala Stockholm
- Mörka otrygga områden
- Ungdomars narkotikabrott
- Illegala bosättningar         
- Fickstölder och bedragare i stadsmiljö         
 -Trafikbrott  

Det här skall vi göra
Lokalpolisområde Norrmalm arbetar kontinuerligt med att både utreda brott och se till att färre brott begås. Detta görs på flera olika sätt och med olika polisiära enheter och resurser.

I stadsdelen Norrmalm lovar vi 2018 särskilt att:  
- Polisen skall genomföra minst två riktade insatser mot kriminella nätverk som vistas i Stockholms innerstad.  

- Polisen skall genomföra minst tre riktade insatser mot unga ostraffade narkotika narkotikamissbrukare i Norrmalms stadsdel.  

- Polisen skall genomföra minst fyra riktade trafikinsatser på särskilt utsatta platser.  

- Polisen skall vara en central och pådrivande kraft i de tre samverkansforum under 2018. Forumen träffas för att samarbeta kring ungdomar, Klaraområdet och särskilt utpekade otrygga platser.  

Det här skall vi åstadkomma tillsammans

Målet med insatserna är att:  
- Norrmalms stadsdel skall vara trygg, tillgänglig och säker för alla som vistas här.  

- Individerna i de kriminella nätverken ska störas och utredas för de brott de begår.

- Unga människors missbruk ska beivras och upptäckas så tidigt som möjligt. Socialtjänst och vårdnadshavare ska få vetskap om barnens missbruk.  

- Genom polisens trafikarbete minska risken för olyckor och onödiga trafikstörningar.

- Samarbetet i de olika forumen ska mynna ut i konkreta aktiviteter som minskar brottsligheten och ökar tryggheten.  

Uppföljning och utvärdering
Vårt medborgarlöfte kommer följas upp och utvärderas under hösten 2018. Resultatet kommer påverka vilket löfte polisen avger för 2019.

Till toppen