Medborgardialog 2020 – Lokalpolisområde Norrmalm, Region Stockholm

Vi vill tacka dig som svarade på förra årets medborgarenkät. Svaren var viktiga för framtagandet av lokalpolisområde Norrmalms medborgarlöfte för 2020. Nu är det dags att påbörja arbete med 2021 års medborgarlöfte. Svara gärna på årets medborgarenkät.

Observera att dina svar avser den stadsdel eller kommun inom lokalpolisområde Norrmalm där du bor eller vistas.

Medborgardialog 2020 LPO Norrmalm

1. I vilken stadsdel eller kommun bor eller vistas du?
2. Kön
3. Din ålder
4. Hur trygg känner du dig?
5. Känner du dig otrygg på någon av dessa platser? (Du kan välja ett eller flera alternativ.)
6. Skapar något av dessa brott eller företeelser otrygghet hos dig? (Du kan välja ett eller flera alternativ.)
7. Känner du dig otrygg någon tid under dygnet? (Du kan välja ett eller flera alternativ.)
8. Vad tycker du att lokalpolisområde Norrmalm bör proritera? (Inte obligatorisk fråga)
9. Hur stort förtroende har du för polisen på lokalpolisområde Norrmalm? (innefattar Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm samt Lidingö stad)

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter