Stockholm, Östermalm – medborgarlöften 2020

Medborgarlöftet innehåller de prioriterade områden som polisen ska arbeta med för att skapa trygghet och jobba brottsföre-byggande. Syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Stockholms stadsdel Östermalm under 2020.

Polisen har genomfört medborgardialoger och lyssnat på vad medborgarna tycker att polisen ska arbete med under 2020. Dessa synpunkter har tillsammans med polisens lägesbild lett fram till sex prioriterade områden.

 • Trygg i offentlig miljö.
 • Bostadsinbrott.
 • Trafik.
 • Kriminella nätverk.
 • Unga i risk för kriminalitet och missbruk.
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Polisen ska arbeta mot de prioriterade områdena ovan genom:

 • Operativa riktade insatser.
 • Samverkan med olika aktörer.
 • Kunskapshöjande utbildningar.
 • Kommunikationsinsatser.

.... i syfte att:
Genom ett kontinuerligt arbete mot de prioriterade områdena ska vi öka tryggheten och minska brottsligheten på Östermalm.

Följ arbetet

Genom lokalpolisområde Norrmalms konton på sociala medier, polisen Norrmalm Facebook: Polisen.norrmalm och instagram: @polisen.norrmalm.

Tobias Lövström
Lokalpolisområdeschef Norrmalm
Region Stockholm

Uppfyller medborgarlöftet genom att bland annat:

 • Arbeta för en tryggare parkmiljö med polisiär närvaro i parkermiljöer, närmare dialog med medborgare och fortsatt samverkan med berörda aktörer.
 • Arbeta för att förhindra brott mot särskilt utsatta och sårbara brottsoffer genom samverkan och informationsinsatser.
 • Arbeta för en bättre trafiksituation inom stadsdelsområdet genom att genomföra trafikinsatser på särskilt utsatta platser.
 • Arbeta med brottsförebyggande metodstöd för att minska bostadsinbrott.