Stockholm, Östermalm – medborgarlöften

Det här är polisens medborgarlöfte för Östermalm, Stockholms stad. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten och gäller under hela 2019.

Vi har lyssnat på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigast för att känna dig trygg och säker. Medborgarnas upplevelser tillsammans med polisens och kommunens kunskap har lett fram till prioriteringar av viss polisiär verksamhet.

Medborgarlöftet utgår från tre prioriterade områden:

  • Trygghet på offentlig plats
  • Ungdomar, relaterat till droger och kriminalitet
  • Inbrott i bostad

Det här ska vi göra

  1. Polisen ska genom samverkan tillsammans med stadsdelsförvaltningen och andra berörda aktörer arbeta mot otrygghet på platser där ordningsstörningar finns och/eller risken för att bli utsatt för brott på är störst.
  2. Polisen ska enskilt och i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning genomföra kommunikationsinsatser till de som bor och verkar på Östermalm avseende att förebygga inbrott och stölder i bostäder.

    Polisen och stadsdelsförvaltningen ska särskilt genomföra kommunikationsinsatser med brottsförebyggande budskap gällande inbrott och stölder i bostäder samt bedrägerier riktat till äldre personer i stadsdelen.
  3. Polisen ska tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltnings preventionsenhet utveckla samverkan kring ungdomar i stadsdelen, genomföra insatser för att minska droganvändningen bland ungdomar samt uppdatera rutiner för det dagliga arbetet mot drogtillgången i ungdomsmiljöer.

Peter Ågren
Chef lokalpolisområde Norrmalm, region Stockholm

Till toppen