Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Skarpnäck

Här är medborgarlöftena för LPO Globen, de gäller för stadsdelarna Skarpnäck, Älvsjö och Enskede-Årsta.

Syftet med lokalpolisområde Globens medborgarlöfte är att synliggöra för medborgarna inom Enskede-Årsta, Skarpnäck samt Älvsjö stadsdelsområden att vi prioriterar medborgarnas trygghet och arbetet för att motverka narkotika.

Situationen idag
Lokalpoliområde (lpo) Globen har ansvar gentemot tre stadsdelsområden. Dessa är Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Älvsjö. Tillsammans med dessa områdens förvaltningar har en gemensam lägesbild per stadsdelsförvaltning tagits fram. Gällande Enske-Årsta-Vantör ansvarar lpo Globen inte för Vantör. Dessa lägesbilder bygger på såväl statistiska uppgifter som dialoger med medarbetare och medborgare. Vissa ämnen i lägesbilderna som framkommit skiljer förvaltningarna åt men många ämnen är även gemensamma.

Två av de ämnena som belyses starkast av medborgarna är ökad trygghet i sitt område samt narkotikaproblematik.

Medborgarlöften
Lpo Globen kommer under 2017 enligt nedan att genomföra två medborgarlöften. Lpo Globen ska:

 • genomföra sex stycken trygghetsvandringar
 • erbjuda förebyggande narkotikasök med hund i högstadieskolor samt gymnasier inom lpo Globens ansvarsområde.

Det här ska vi göra inom trygghet
Lpo Globen lovar att under 2017 genomföra två trygghetsvandringar inom varje stadsdelsförvaltning, totalt sex trygghetsvandringar.

De områden som ska gås igenom utses av lokalpolisområdet och är följande (varje område specificeras i detalj vid varje enskilt tillfälle):

 • Enskede-Årsta
  Östberga centrum. Centrumområdet med omnejd
  Dalens centrum. Sandsborgs tunnelbanestation samt dalens allé
 • Skarpnäck
  Lagaplan. Lagaplan med omnejd
  Skarpnäcks allé. Skarpnäcks allé 31-45 inklusive Brandbergsparken och invid tunnelbanestationen.
 • Älvsjö
  Solberga. Solberga i anslutning till Älvsjö centrum
  Älvsjö. Älvsjö centrum. Buss- och pendeltågsstation

Lokalpolisområde Globen står som huvudman för vandringarna men bjuder in andra aktörer som kan genomföra åtgärder i det trygghetsskapande arbetet. Lokalpolisområde Globen dokumenterar vandringen och strävar sedan för att alla dokumenterade åtgärder även ska genomföras.

Det här ska vi göra för att motverka narkotika i skolmiljön
LPO Globen arbetar för att skolan ska vara en helt drogfri miljö. I arbetet för detta kommer vi att under 2017 erbjuda alla högstadieskolor och gymnasieskolor inom lpo Globen att få sina lokaler genomsökta med narkotikahund i narkotikaförebyggande syfte.

Medborgarna kommer att kunna följa arbetet via www.polisen.se alternativt via Polisens Globen på Facebook.

Till toppen