Sök på polisen.se

Stockholm, Skarpnäck – medborgarlöften

Här är medborgarlöftena för LPO Globen, de gäller för stadsdelarna Skarpnäck, Älvsjö och Enskede-Årsta.

 

Syftet med lokalpolisområde Globens medborgarlöfte är att synliggöra för medborgarna inom Enskede-Årsta, Skarpnäck samt Älvsjö stadsdelsområden att vi prioriterar medborgarnas trygghet och det våldspreventiva arbetet.

Situationen idag

Lokalpoliområde (lpo) Globen har ansvar gentemot tre stadsdelsområden. Dessa är Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Älvsjö. Tillsammans med dessa områdens förvaltningar har en gemensam lägesbild per stadsdelsförvaltning tagits fram. Gällande Enske-Årsta-Vantör ansvarar lpo Globen inte för Vantör*.Dessa lägesbilder bygger på såväl statistiska uppgifter som dialoger med medarbetare och medborgare. Vissa ämnen i lägesbilderna som framkommit skiljer förvaltningarna åt men många ämnen är även gemensamma.

Två av de ämnena som belyses starkast av medborgarna är ökad trygghet i sitt område samt narkotikaproblematik.

Insatser för att möta våldsproblematik och personrån

Framför allt i de områden där knutpunkter för kollektivtrafik möter krog- och restaurangverksamhet samt i arenaområdet finns en problematik med våld i offentlig miljö och personrån. För att möta den problematiken har Lpo Globen extra resurser under veckosluten. Vi lovar att under minst 40 av årets 52 veckor bemanna vår helginsats.

Trygghetsvandringar

För att följa upp tryggheten i Lpo Globens ansvarsområde sett till den situationella brottspreventionen i de olika stadsdelsförvaltningarna lovar Lpo Globen att genomföra eller delta i minst tre trygghetsvandringar, en i vardera stadsdelsförvaltnings ansvarsområde, tillsammans med Stockholms Stads representanter och eventuella andra samverkansparter.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kommer att kunna följa arbetet via www.polisen.se alternativt via Polisen Globen på Facebook.

*Stadsdelen Vantör ingår i lokalpolisområde Farsta. Medborgarlöfte för området finns här.