Stockholm, Södermalm – medborgarlöften

Under perioden 170101–181231 lovar vi arbeta och riktat mot den upplevda otrygghet som missbruksproblematiken uppges orsaka på Södermalm. Vi arbetar nu med att ta fram ett nytt medborgarlöfte men fram tills dess kommer vi arbeta vidare enligt detta löfte.

Situationen idag

Medborgarna på Södermalm är de som känner sig mest otrygga i Stockholm, med anledning av narkotika och alkoholmissbrukare i den offentliga miljön. Detta beror sannolikt på att Södermalm varje dag får besök av en stor mängd missbrukare som ska ta kontakt med olika institutioner eller organisationer för vård och stöd, som är lokaliserade på Södermalm.

Det här ska vi göra

Alla anställda inom vårt lokalpolisområde kommer jobba med den lokala problembilden som vi har på Södermalm. Förutom att vi alla jobbar med att förbättra lägesbilden så har vi tillsatt en särskild resurs - en trygghetsgrupp och en narkotikagrupp.

Dessa grupper kommer jobba med missbruksproblematiken på följande sätt:

• Reagera snabbt på medborgarinformation om platser där man upplever otrygghet.
• Kontinuerligt besöka de platser och parker där missbrukare normalt samlas.
• Aktivt arbeta med att hitta och rapportera personer som säljer narkotika och alkohol.
• Aktivt arbeta med att hitta personer under 18 år som använder narkotika.
• Uppmärksamma kommunen på de medborgare som är i störst behov av samhällets hjälpande och stödjande åtgärder.

Det här ska vi åstadkomma:

• Ökad trygghet för medborgarna i de områden där man upplever stor otrygghet enligt trygghetsmätningen.

Följ med i hur det går! 

Vi ska informera kontinuerligt via sociala medier och vi ska kontinuerligt informera lokal media.