JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Strömsund

Polisen och Strömsunds kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Polisen och Strömsunds kommun lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, minska våldet i offentlig miljö och att förebygga inbrott i Strömsunds kommun.

Situationen i dag

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, våld i offentlig miljö och stöld/tillgreppsbrott prioriterats. Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften. 

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften:

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att genomföra minst 52 trafikkontroller på väg eller i terräng, i vältrafikerade miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drogonykterhet.
 • Kommunen lovar att gång- och cykelväg som byggs, förses med belysning mellan Strömsund och Ulriksfors.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska våld i offentlig miljö i Strömsunds kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen genomför minst 2 gemensamma krogtillsyner.
 • Polisen lovar polisiär synlighet vid tider och platser som belastas av återkommande våldsbrott.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra minst en trygghetsvandring i centrala Strömsund.
 • Kommunen lovar att näringsidkarna samt återkommande aktörer med tillfälliga evenemang bjuds in till utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”.
 • Kommunen lovar att röjning utförs av vegetation i närheten av gångstigar i samhällen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att fortsätta att aktivt arbeta med det brottsförebyggande konceptet Grannsamverkan.
 • Kommunen lovar att utöka belysningen i bostadsområdet Tingvalla.
 • Kommunen lovar att utöka antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.

Utöver detta lovar polisen att:

 • Polisen lovar att genomföra minst 15 besök på skolor och andra platser för ungdomsaktiviteter.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida  samt via polisen.se. Resultatet följs också upp vid ordinarie möten i kommunens Folkhälsoråd/Brå.

Till toppen