Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Strömsund

Polisen och Strömsunds kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Polisen och Strömsunds kommun lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, minska antalet tillgreppsbrott samt prioritera brottsförebyggande arbete kring ANDT kopplat till ungdomar.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Strömsunds kommun.

Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, brottsförebyggande arbete kopplat till ungdomar och ANDT samt tillgreppsbrott prioriterats.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister att ta emot vårdande insatser.
 • Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A­-traktorer.
 • Polisen utformar material och rutiner för information om trafikregler riktat till nyanlända.
 • Polisen och kommunen kartlägger platser där det kan finnas behov av fartkameror i kommunen och informerar Trafikverket.
 • Kommunen genomför en annonskampanj gällande skoternykterhet under våren 2018 som polisen stödjer.

Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Detta gör vi genom att:

 • Polisen regelbundet besöker skolor, ungdomsgårdar och andra platser där ungdomar befinner sig i syfte att skapa goda relationer.
 • Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Polisen och kommunen arbetar med projektet ''Tillsammans mot nätdroger''.
 • Kommunen ska genomföra kontrollköp av tobak och folköl i syfte att färre ungdomar ska använda tobak och alkohol.
 • Kommunen genomför "blåsgrönt"-kampanj i samband med Dundermarknaden i syfte att uppmuntra ungdomar till nykter vistelse under marknaden.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet Grannsamverkan i kommunen.
 • Kommunen utökar antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra en trygghetsvandring.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida , polisen.se samt www.stromsund.se
Resultatet följs också upp vid ordinarie möten i kommunens Folkhälsoråd/Brå.

Till toppen