JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Sundbyberg

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal gemensam lägesbild, där dialog med medborgare och medarbetare varit en central del. Lägesbilden är utgångspunkt i framtagandet av medborgarlöften.

Dialogerna med både medborgare och medarbetare visar att frågan om trygghet i den offentliga miljön i Sundbyberg är central. Platser som har uttryckts vara prioriterade att genomföra trygghetsskapande aktiviteter på är Hallonbergens Centrum, Rissne Centrum och Sundbybergs Centrum.

Löfte

Synlighet

I medborgardialogerna så har det framförts önskemål om ökad närvaro av polis på de platser som upplevs som otrygga. Polisen lovar därför att regelbundet genomföra fotpatrullering i Hallonbergen, Rissne och Sundbybergs centrum.

Samverkan

Ökad närvaro av vuxna på helgkvällar/nätter i Sundbybergs stad ses av många medborgare som en trygghetsskapande faktor. Polisen och Sundbybergs stad lovar därför att prioritera arbetet med de grupper som bedriver sådan verksamhet. Ett exempel är nattvandring.

Alkoholrelaterad brottslighet

Våld på offentlig plats som är kopplat till krogmiljön är enligt polisens anmälningsstatistik ett av de vanligaste våldsbrotten i  Sundbyberg. Alkohol är oftast en bidragande orsak. Polisen och Sundbyberg stad kommer därför att arbeta aktivt med tillsyn av krogar och restauranger för efterlevnaden av en ansvarfull alkoholservering.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med våra aktiviteter är att vi tillsammans ska öka tryggheten och minska antalet brott.

Uppföljning

Medborgarlöftet kommer att följas upp för att avläsa effekten av vidtagna åtgärder. Resultatet ska även kommuniceras till medborgarna, vilket kommer att ske i slutet av år 2017 på lokalpolisen i Solnas och Sundbyberg stads hemsida.

2017 kommer nya medborgardialoger genomföras vilka sedan ligger till grund för helt nya, alternativt befintliga reviderade medborgarlöften inför 2018.

Till toppen