Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Sundbyberg

Polisen och Sundbyberg stad lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal gemensam lägesbild, där dialog med medborgare och medarbetare varit en central del. Lägesbilden är utgångspunkt i framtagandet av medborgarlöften.

Dialogerna med både medborgare och medarbetare visar att frågan om trygghet i den offentliga miljön i Sundbyberg är central. Platser som har uttryckts vara prioriterade att genomföra trygghetsskapande aktiviteter på är Hallonbergens Centrum, Rissne Centrum och Sundbybergs Centrum.

Löfte

Synlighet

I medborgardialogerna har det framförts önskemål om ökad närvaro av polis på de platser som upplevs som otrygga. Polisen lovar därför att regelbundet genomföra fotpatrullering i Hallonbergen, Rissne och Sundbybergs centrum.

Samverkan

Ökad närvaro av vuxna på helgkvällar/nätter i Sundbyberg stad ses av många medborgare som en trygghetsskapande faktor. Polisen och Sundbyberg stad lovar därför att prioritera arbetet med de grupper som bedriver sådan verksamhet. Ett exempel är nattvandring.

Alkoholrelaterad brottslighet

Våld på offentlig plats som är kopplat till krogmiljön är enligt polisens anmälningsstatistik ett av de vanligaste våldsbrotten i  Sundbyberg. Alkohol är oftast en bidragande orsak. Polisen och Sundbyberg stad kommer därför att arbeta aktivt med tillsyn av krogar och restauranger för efterlevnaden av en ansvarfull alkoholservering.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med våra aktiviteter är att vi tillsammans ska öka tryggheten och minska antalet brott.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av respektive år och kommer att kommuniceras via bl a Sundbyberg stads hemsida.

 

Till toppen