Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Svalövs kommun 2018

Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten och minska brotten i Svalövs kommun. Löftet är en del i det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Våra tidigare medborgarlöften om projektet med det mobila poliskontoret har numera blivit en permanent verksamhet. Det mobila kontoret är, och har varit en viktig del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och kommer också fortsättningsvis att användas som en av våra plattformar i dessa arbeten.

Situationen idag

Svalövs kommun är generellt sett en trygg och säker kommun att bo och vistas i.

Bostadsinbrotten är i Svalövs kommun på en förhållandevis låg nivå, men enligt tidigare trygghetsmätningar, finns en tydlig oro för inbrott.

I Medborgardialoger som genomförts i det mobila kontoret framkommer också en uppfattning om att det begås många inbrott.

I nyligen genomförd trygghetsmätning noteras en mindre ökning/oro kring "ungdomsgäng" som stör.

Det här ska vi göra

I samverkan med kommunen och andra aktörer i samhället kommer polisen att driva frågan om uppstart av grannsamverkansföreningar samt upplysa om fördelar med DNA märkning.

Information om tillvägagångssätt skall ske genom information i det mobila poliskontoret och genom annonsering på kommunens hemsida och på kommunens egen sida i Papperstidningen.

I linje med inriktningen i Samverkansavtalet mellan kommun och polis kommer områdespolisen, tillsammans med skola och socialförvaltning att fokusera på ungdomar i riskzon för kriminalitet och asocialt beteende.

Förväntat resultat och effekt

Genom att de boende engagerar sig i sitt närområde väntas en brottsförebyggande effekt att uppnås. Genom skyltning och upplysning mot eventuella gärningsmän kring vidtagna åtgärder, förväntas brottsligheten gå ned och tryggheten öka.

Genom en direkt kontakt mellan ungdomar och närvarande känd polis, förväntas förtroendet öka och leda till att förhindra och lösa brott.

Dokument

Till toppen