Täby – medborgarlöften

Medborgarlöften gäller 2019-2020 och är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till invånare.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt brottsstatistik där en gemensam lägesbild upprättats av kommun och polis. Utgångspunkten för dessa löften är ett polisiärt och ett kommunalt åtagande.

Situationen idag

I medborgardialogen som genomfördes under våren 2018 har invånarna framförallt uttalat en önskan av:

  • En synlig polis.
  • God belysning på gångvägar och gångstråk.

Det här ska vi göra

  • I Täby kommun ska polisen kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med målad polisbil samt fotpatrullering på platser där behoven är som störst. (I dagsläget Täby C med omnejd).
  • Täby kommun ska arbeta systematiskt och kunskapsbaserat med fysiska åtgärder som bevarar och stärker tryggheten i offentlig miljö.