Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Tibro – medborgarlöften

Under 2019 kommer polisen och Tibro kommun att särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzon.

Två poliser som patrullerar bland människor.

Bild: Polisen

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommun.

Situationen idag

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Utifrån aktuella lägesbilder och interna kunskaper har det framkommit att användningen av droger bland ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år ökar. Attityden till droger har förändrats, en ökad tillgång och tillgänglighet riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk och kriminalitet.

Vårt löfte till medborgarna

Under 2019 kommer polisen och Tibro kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzon. Att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk och att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna.

Polisen kommer att fortsätta arbeta med drogrelaterade brott i trafiken vilket även ökar möjligheten för polisen att upptäcka annan brottslighet.

Aktiviteter under 2019

  • Samarbetet inom skola, polis och socialtjänst ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Kommunen ska i samverkan med polisen jobba med socioekonomiska projekt/insatser för att förhindra att barn- och unga hamnar i utanförskap.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Tibro kommun.

Helén Benjaminsen är kommunpolis i Hjo, Karlsborg och Tibro.

Helén Benjaminsen är kommunpolis i Hjo, Karlsborg och Tibro.

 

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Tibro
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se

Tibro kommun
Säkerhetssamordnare
0504-180 00 (vx)
kommun@tibro.se

Uppföljning från 2017

Vill du veta mer om vad polisen och kommunen gjort i medborgarlöftet kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen