Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning medborgarlöfte Tibro

En viktig del i medborgarlöftet är att berätta vad polisen och kommunen gjort för insatser. Här följer en sammanställning av några av de åtgärder som vi genomfört under 2017.

Enligt drogvaneundersökningen i kommunen har användningen av droger ökat bland ungdomar. Polisen och kommunen har jobbat brottsförebyggande genom att ha kontakt med ungdomar och göra spontana och regelbundna besök på skolor och fritidsgårdar. Vi har även haft spaning mot misstänkta försäljare och gjort ingripanden mot misstänkta droganvändare.

Under året har polisen bland annat:

  • Hastighet, nykterhetskontroller och trafikövervakning på olika platser i kommunen.
  • Deltagit i nationella trafikveckor om alkohol/droger.
  • Tillfällig trafikgrupp, diverse trafikbrott rapporterades.
  • Genomfört säkerhetsdag i fyra klasser i åk 8 på Nyboskolan.
  • Vidtagit trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön med fokus på hastighet, påverkade förare i trafiken, bristfälliga fordon och trafikfarliga beteenden.
  • Informerat om medborgarlöftet till kommuninvånare.
  • Trafikkontroller i Fagersanna-Bjurbacksvägen, utfärdat böter för hastighetsöverträdelse.
  • Rapporterat förare för rattfylla och olovlig körning.
  • Vid Cruising i Tibro har diverse trafikbrott rapporterats, flygande besiktningar genomförts, en olovlig körning på minderårig anmälts och 70 stycken direktförverkande av alkohol, vid förtäringsförbud och av unga.
  • Bearbetat tips som inkommit angående trafik.

Kommunpolisverksamhet

Kontaktskapande extern och internt såsom grannsamverkan, informationsmöte rörande äldresäkerhet, besökt Rotary och deltagit vid öppet hus på centrumhuset.

Under året har kommunpolisen haft medborgardialoger, möte med enhetschefer och tjänstemannagrupp/politisk styrgrupp samt samverkat med socialtjänst-skola-fritid.

Till toppen