Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Tidaholm

Polisen och Tidaholm kommun har undertecknat ett medborgarlöfte till invånarna i Tidaholm där man lovar att särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder i centrum och i trafikmiljön med koncentration på Södra Ringvägen och Västra Drottningvägen.

Hjälp oss att förbättra tryggheten i Tidaholms kommun

Vad kan polis och kommun göra för att du ska känna dig tryggare?
Berätta för oss genom att fylla i den här enkäten. Tack!

Fokus på en trygg och säker miljö i Tidaholm

I våra möten med invånarna har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga hastigheter, ”buskörning” och mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna bidrar till en otrygg miljö.
Upplevd otrygghet kan skapas av att man inte känner till människor och deras bakgrund, vilket kan bli en följd av segregation.

Det här vill vi uppnå

Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet för 2018 och vidare fram till nästa medborgarlöfte ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan.

  • Öka tryggheten i Södra Ringvägen, Västra Drottningvägen, i centrum och på Torggatan genom ökad polisnärvaro.
  • Riktade trafikkontroller.
  • Anpassa trafikmiljön för att förhindra höga hastigheter.
  • Kommunen kommer kontinuerligt att se över trafikmiljön och vid behov arbeta med skyltning och fartsänkande hinder.

Om samverkan

Polisen bedriver ett långsiktigt samverkansarbete där målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polisen och kommunen.

Anna-Lena Mann är kommunpolis i Falköping och Tidaholm.

Anna-Lena Mann är kommunpolis i Falköping och Tidaholm.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:     

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Tidaholm
anna-lena.mann@polisen.se

Uppföljning av medborgarlöftet

Vill du veta mer om vad vi gjort i medborgarlöftet kan du läsa vår uppfölning.

Till toppen