Tidaholm – medborgarlöften

Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Bakgrund

Lägesbilden är framtaget genom medborgardialoger, statistik och lokala kartläggningar.

Brottsstatistik visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar. Polisens medarbetarundersökning visar även att narkotikabrott är ett av de största arbetsområdena.

I medborgardialoger har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga hastigheter, rattfylleri ”buskörning” och övriga trafikanter som inte följer trafikreglerna bidrar till en otrygg miljö.

Arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet),kommer fortsatt vara en viktig del i framtagandet av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Vårt löfte till invånarna i Tidaholms kommun

Under 2020 kommer polisen och Tidaholms kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i trafiken.
Fokusområden kommer vara centrum och dess närområde.

Syftet är att minska narkotikaanvändandet bland unga samt att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse som finns mellan polisen och Tidaholms kommun. Medborgarlöftet ska uppfyllas genom följande aktiviteter:

 • Öka tryggheten i centrum och dess närområde genom närvaro av polis och kommunal personal. Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk.
 • Anpassa trafikmiljön för att förhindra felbeteenden. Detta genom kontroller och genom att se över hur trafikmiljön kan anpassas för att skapa en tryggare kommun.

Kontakt

 • Anna-Lena Mann
  Anna-Lena Mann Bild: Polisen
 • Tidaholm
  Bild: Polisen
 • Tidaholm
  Bild: Polisen
 • Tidaholm
  Bild: Polisen
1/4

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:     

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Tidaholm
anna-lena.mann@polisen.se