Tidaholm – medborgarlöften

Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Lägesbilden är framtaget genom medborgardialoger, statistik och i samtal med medarbetare inom polisen.

Problemområden

Bruket av narkotika ökar bland unga och för polisen är narkotikabrott ett av de största arbetsområdena. För att unga inte ska dras in i ett missbruk är det viktigt att i ett tidigt skede få grepp om narkotikaproblematiken.

Trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga hastigheter, rattfylleri och "buskörning" bidrar till en otrygg miljö.

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte kommer att vara en fortsatt viktig del inom EST (Effektiv Samordning för Trygghet) som startade upp i Tidaholms kommun hösten 2018.

Vårt löfte till invånarna i Tidaholms kommun
Under 2019 kommer polisen och Tidaholms kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgårder i trafiken.
Fokusområden kommer vara centrum och dess närområde.

Syftet är att minska narkotikaanvändandet bland unga samt att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.
Våra aktiviteter
Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse som finns mellan polisen och Tidaholms kommun. Medborgarlöftet ska uppfyllas genom följande aktiviteter:

• Öka tryggheten i centrum och dess närområde genom närvaro av polis och kommunal personal. Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk.
• Vi kommer att se över hur trafikmiljön kan anpassas för att förhindra felbeteenden. Syftet är att skapa en tryggare kommun.

Anna-Lena Mann +3

Bilder

 • Anna-Lena Mann
  Anna-Lena Mann är kommunpolis i Tidaholm och Falköping. Bild: Polisen
 • Tidaholm
  Bild: Polisen
 • Tidaholm
  Bild: Polisen
 • Tidaholm
  Bild: Polisen
Bild /4

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:     

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Tidaholm
anna-lena.mann@polisen.se

Uppföljning av medborgarlöftet 2018

Vill du veta mer om vad vi gjort i medborgarlöftet kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen