Tierp – medborgarlöften

Kommunen och polisen ska aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Tierps tätort och i Örbyhus.

Detta ska under åren 2017-2019 göras genom att:

  • Genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra berörda.
  • Trygghetsvandringar ska göras i Tierp och Örbyhus. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att minska otryggheten på dessa platser.
  • På de platser som identifieras som otrygga ska den polisiära övervakningen öka.
  • Upplevda otrygghetsfaktorer ska åtgärdas av kommunen.