Tierp – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Tierps kommun har beslutat att medborgarlöftet för 2020-2021 ska fokusera på den offentliga miljön och på trafiksituationen vid kommunens skolor.

Detta för att öka tryggheten och minska risker för olyckor, särskilt för kommunens yngsta invånare.

Polisen och kommunen ska gemensamt verka för att öka tryggheten i den offentliga miljön kring kommunens skolor genom att:

  • Under 2020-2021 genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra relevanta samhällsaktörer runt flera skolor i kommunen. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att stärka tryggheten på dessa platser. Till vandringarna ska även inbjudan om deltagande riktad till skolungdom göras.

  • Trafiksituationen i anslutning till kommunens skolor ges ökat fokus. I samråd med skolorna ska problem i trafikmiljöer identifieras och förslag på lösningar om möjligt presenteras. Polisen ska utöka antalet trafikkontroller i anslutning till kommunens skolor, där minst 20 kontroller ska genomföras under den aktuella perioden.