Timrå – medborgarlöften

Timrå kommun och lokalpolisområde Medelpad har tecknat medborgarlöfte för 2017.

Polisen har, tillsammans med Timrå kommun, genomfört dialoger med kommunmedborgare vid två tillfällen under 2016.

Tillsammans med polisens statistik och genomförda dialoger har följande områden identifierats som viktiga för det trygghetsskapande arbetet.

  • Synliga och närvarande poliser.
  • Insatser/aktiviteter riktade till ungdomar som löper risk att utveckla bruk/missbruk.
  • Trafiksäkerhet.

Det här ska vi göra
För att öka tryggheten i Timrå har vi, polisen och Timrå kommun tillsammans, tagit fram en aktivitetsplan som innehåller medborgarlöften gällande 2017-2018.

  • Fortsätta utveckla arbetet med den lokala polisverksamheten i Timrå.
  • Kontinuerligt fotpatrullera i centrum.
  • Riktade insatser mot ungdomar och misstänkt bruk av droger.
  • Delta vid gemensamma informationsträffar gällande bruk av alkohol och droger.
  • Genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar samt riktade insatser mot olagliga A-traktorer och busköring med mopeder.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Genom de insatser som beskrivits i aktivitetsplanen kommer vi, tillsammans, att påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Timrå kommun.

 

Till toppen