Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Tingsryd

Inledning
Samverkan mellan polis och kommun är viktigt för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöfte handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Genom medborgarlöfte ska kommun och polis tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgamas upplevda otrygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild
Medborgama i Ryd har det senaste året uttryckt otrygghet. De upplever bland annat Trafikstörningar och en otrygghet i att gå ute på kvällarna.

Löftet
Tingsryd kommun och Lokalpolisområde Nybro ska genom gemensamma insatser under 2016-2017 öka tryggheten i Ryd genom:

  • Att genomföra trygghetsvandring i Ryd under fjärde kvartalet 2016. Föreningar, privata näringsidkare och även representation från medborgama ska erbjudas delta. Genom trygghetsvandringen kan lokala fysiska problem i samhället åtgärdas. 
  • Att genom skriftligt utskick informera föräldrar till skolungdomar om gällande
    regler kring att cykla till skolan samt moped och A-traktoranvändning.

Utvärdering
Utvärdering av detta medborgarlöfte ska ske i juni 2017.

 

Tingsryd 2016-10-14

Tingsryd Kommun

Mikael Jeansson
Kommunstyrelsens ordförande
Tingsryds kommun
Polisen

Malena Grann
Lokalpolisområdeschef
Nybro Lokalpolisområde

Dokument

Till toppen