Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften för Tjörn

Medborgarlöfte 2018

Fotograf Lars Hedelin.

Vad tycker du att polisen ska fokusera på i Stenungsund, Tjörn och Orust nästa år?

Välkommen att tycka till i årets medborgardialoger! Vi vill gärna veta vad som är viktigt för att du ska känna dig trygg där du bor.

Här träffar du oss:

21/9 kl 10-12 Nösnäsgymnasiet

22/9 kl 10-12 Stenungstorg centrum

26/9 kl 16-18 ICA Kvantum, Stenungsund
27/9 kl 16-18 Svanesund
28/9 kl 16-18 Henån

Det går också bra att svara via vår enkät (Du kan svara på enkäten till och med 31 oktober).

 

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovar under 2018 ett fortsatt arbete med fokus på ungdomar i riskzon.

Inriktningen är att synas i områden där ungdomar vistas i våra kommuner. Åldersgruppen vi kommer att arbeta med är 10-25 år. Polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid kring dessa ungdomar. Vi kommer att fortsätt arbeta med de drogrelaterade brotten i trafiken. Vid minst sex (6) tillfällen kommer vi att ha planerade insatser mot drogrelaterade brott i våra tre kommuner.

Så har löftet tagits fram

Medborgarlöftet är ett åtagande från oss inom lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna inom vårt område (Stenungsund, Tjörn och Orust) till invånarna.

Det som ligger till grund för vårt löfte är den medborgardialog som genomfördes hösten 2017 samt aktuella lägesbilder för vårt område.
Löftet syftar till att skapa ett effektivare och problemorienterat arbete. Inom de områden där ni upplever att det finns problem, ska vi prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Löftet bygger på en långsiktig satsning tillsammans med er invånare, polis och kommuner. Vårt arbete utgår från en gemensam och aktuell problembild.

Den prioriterade arbetsinriktningen som vi har under 2018 tillsammans med kommunerna är ungdomsproblematiken.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari - 31 december 2018 lovar polisen att:

  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • vi ska synas mer i områden där ungdomar vistas

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö för barn och unga genom att stärka det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Följ arbetet

Invånarna i Stenungsund, Orust och Tjörn kan följa arbetet genom:

www.polisen.se/medborgarlöften - här kan du välja kommun.
www.stenungsund.se
www.orust.se
www.tjorn.se

Följ arbetet med medborgarlöftet

Uppföljning av löftet

Vill du läsa mer om vad vi gjort tidigare i medborgarlöftet kan du ta del av vår uppföljning.

Till toppen