Tjörn – medborgarlöften

Insatser mot trafikbrott och droger med ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Fyrbodal medborgarlöften

Bild: Polisen

Tyck till om tryggheten i Stenungsund, Tjörn och Orust

Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust vill veta hur du upplever tryggheten där du bor. Dina upplevelser ligger till grund för polisens och kommunernas satsning inför 2021.

Du hjälper oss genom att svara på en enkät - klicka på den kommun där du bor:
Till enkäterna

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Vi skall öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöftena utgår från de lokala lägesbilderna

Buskörningar och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Det framgår av de medborgardialoger som har genomförts under hösten 2019, då 1 595 invånare i de tre kommunerna har svarat på frågor om trygghet.

Resultatet av dialogerna stämmer överens med de aktuella lägesbilder som polis och kommunerna tagit fram för området, baserade på bland annat brottsstatistik och trygghetsmätning.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari 2020 - 31 december 2020 lovar polisen att:

  • ha minst 20 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunerna, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • verka för att rikta vuxennärvaron till miljöer där ungdomar vistas samt utveckla det generella föräldrastödet, då även i lägre åldrar
  • kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Följ med i hur det går!

Invånarna i Stenungsund, Tjörn och Orust kan följa arbetet genom:

• Medborgardialoger
www.polisen.se/medborgarloften - här kan du välja kommun
www.stenungsund.se
www.tjorn.se
www.orust.se

Polisens fokus: droger bland unga

Narkotikahundar i skolor, insatser på krogar och i trafiken. Nu summerar polisen i södra Fyrbodal det arbete som gjorts 2019 för att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar kriminalitet eller missbruk.

Sedan flera år tillbaka har polisen i Södra Fyrbodal och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust riktat det arbete som görs inom ramen för medborgarlöftet mot droger bland unga. När polisen nu har sammanfattat förra årets arbete framgår att både anmälda narkotikabrott och trafikbrott ligger på ungefär samma nivå som 2016 och 2017, förändringarna över tid är relativt små. 2018 var däremot ett år med färre anmälningar.

– Förra året lovade vi att genomföra tolv insatser mot drogrelaterade brott och 2018 hade vi lovat sex insatser. Vi vet att arbetet mot narkotika och trafikbrott till stor del beror på vilken resurs vi lägger på arbetet. I årets medborgarlöfte har vi lovat 20 särskilt riktade insatser i våra tre kommuner, säger Ulf Darell, kommunpolis i Tjörn och Orust.

Narkotikahundar i skolorna

För att motverka narkotikaanvändning bland unga genomförde polisen under förra året bland annat övningssök med hundar på Nösnäsgymnasiet, Stora Högaskolan och Henåns skola.

– Det är ett förebyggande arbete för att missbruk inte ska förekomma i skolorna och för att minimera risken för förvaring av narkotika, säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund.

Under året hanterades även ett större narkotikaärende på Orust. Det var ett omfattande utredningsarbete som ledde till fängelsedomar i tingsrätten och senare även i hovrätten, för två personer. Polisen har också genomfört insatser på krogar för att upptäcka och lagföra narkotikabrott, och konstaterar att det förekommer narkotikaframställning i området.

– Det finns vissa som odlar hemma, och jag hoppas att föräldrar är observanta på det, säger Carl Besslinger.

Drograttfyllor och rattfyllor ökar

Även trafikarbetet har haft särskilt fokus på ungdomar och droger. Antalet anmälda rattfyllor, drograttfyllor och olovliga körningar ökade förra året med 110, till totalt 377, jämfört med 2018.

– Vi har mycket rattfyllor och drograttfyllor i området och kan se att det ökar. Däremot har vi inte lika mycket ombyggda a-traktorer i dag som för ett år sedan. Där har vi arbetat aktivt och kan se att besiktningstvånget haft betydelse, säger Ulf Darell.

Total 324 259 310 320
Narkotikabrott 2019 2018 2017 2016
Narkotika, framställning 3 3 1 1
Narkotika, överlåtelse 9 11 7 9
Narkotika, innehav 90 68 67 70
Narkotika, bruk 219 175 231 238
Dopning, innehav 2 2 3 2
Dopning, bruk 1 0 1 0

Tabell: Anmälda narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen och dopninslagen 2016-2019 i lokalpolisområde Södra Fyrbodal.

Total 377 267 360 341
Trafikbrott 2019 2018 2017 2016
Olovlig körning, grov olovlig körning 194 139 174 166
Rattfylleri, grovt rattfylleri 85 68 98 81
Rattfylleri under påverkan av narkotika 98 60 88 94

Tabell: Anmälda trafikbrott 2016-2019 i lokalpolisområde Södra Fyrbodal.