Tomelilla – medborgarlöften

Tomelilla har haft medborgarlöften under 2016. Arbetet med dessa är nu formellt avslutat och finns redovisat i rapporten nedan.

Vår samverkan med Kastanjeskolan och fritidsgården Soffta kommer dock att fortsätta, liksom arbetet med trafikkontroller i kommunen.

Arbete pågår även med att ta fram nya medborgarlöften för Tomelilla kommun.

Rapport: Uppföljning medborgarlöften Tomelilla 2016

Till toppen