Uppföljning medborgarlöfte Töreboda

Så har vi uppfyllt vårt löfte

Detta har polisen gjort 2018:

  • Genomfört 57 riktade trafikinsatser.
  • Rapporterat 16 förare som kört påverkade av alkohol.
  • Rapporterat 17 förare som kört påverkade av droger.
  • Rapporterat 49 förare som kört fordon utan gällande körkort.
  • Rapporterat 55 personer som varit påverkade av droger.
  • Beslagtagit 11 fordon där fordonet eller förare inte uppfyllt lagkraven.

Informationsinsatser och uppföljning av medborgarlöftet.

  • Information om uppföljning har gått ut i lokal media och lokal radio.
  • Information har lagts ut på polisens och kommunens hemsida.
  • Information har lämnats i samband med medborgarmöten.

I samband med medborgarmöten och medborgardialoger så har det framkommit att man känner en större trygghet i trafiken. Medborgarlöftet har visat en positiv effekt på trafiksituationen i Töreboda.

Gunnar Åreng
Kommunpolis
Töreboda

Till toppen