JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Tranås

Polisen och Tranås kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga och för att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Tranås.

Medborgarlöften i Tranås kommun 2017-2018

  • Att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga, i åldern 21 år och yngre.
  • Att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Tranås.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

  • Polisen lovar att identifiera ungdomar i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
  • Polisen lovar att genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Polisen lovar att öka den polisiära närvaron vid resecentrum.
  • Kommunen lovar att genomföra minst två trygghetsvandringar vid resecentrum.
  • Kommunen lovar att utreda möjligheten till kameraövervakning vid resecentrum.
  • Återkommande samverkansmöten mellan kommunen och polisen gällande medborgarlöfterna.

Så går arbetet med medborgarlöftena


Uppföljning av 2016 års medborgarlöften i Tranås.
Uppföljning Tranås kommun, tertial 3 2017.pdf

  

Till toppen