Tranås – medborgarlöften

Polisen och Tranås kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga och för att öka den upplevda tryggheten i de centrala delarna av Tranås kommun.

Medborgarlöfte 2019

 • Att öka upptäckten av narkotikabruk främst hos unga. Med syfte att minska bruket av narkotika.
 • Öka den upplevda tryggheten i de centrala delarna och synnerhet i krogmiljön Tranås kommun.

Aktiviteter

 •  Polisen lovar att identifiera unga som brukar narkotika.
 • Polisen lovar att genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
 • Polisen lovar att fotpatrullera frekeventa tider i centrummiljön.
 • Kommunen lovar att tillsammans med polisen genomföra minst två trygghetsvandringar i centrummiljön i Tranås.
 • Kommunen lovar att tillsammans med polisen genomföra krogkontroller.
 • Kommunen ska genomföra informationssatsningar och sprida nationella kampanjer med syfte att motverka langning av alkohol och tobak.
 • Återkommande samverkansmöten mellan kommunen och polisen gällande medborgarlöfterna.

Medborgarlöfte 2017-2018

 • Att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga, i åldern 21 år och yngre.
 • Att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Tranås.

Aktiviteter

 • Polisen lovar att identifiera ungdomar i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen lovar att genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
 • Polisen lovar att öka den polisiära närvaron vid resecentrum.
 • Kommunen lovar att genomföra minst två trygghetsvandringar vid resecentrum.
 • Kommunen lovar att utreda möjligheten till kameraövervakning vid resecentrum.
 • Återkommande samverkansmöten mellan kommunen och polisen gällande medborgarlöfterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Tranås kommun, tertial 1 och 2 2019.pdf
Uppföljning Tranås kommun, tertial 3 2018.pdf
Uppföljning 2017 tertial 3 

Till toppen