Trosa – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2018-2019

För att förebygga vidare brott och öka tryggheten och säkerheten i trafikmiljön lovar polisen och kommunen:

  • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden
  • Att kommunen ska genomföra trafikförbättrande åtgärder samt översyn av gällande hastighetsbegränsningar och trafikregler
  • Att polisen och kommunen träffas kontinuerligt i ett trafikråd och där delar information samt tar del av medborgarnas synpunkter och väger in dem i det fortsatta arbetet med tryggheten och säkerheten i trafiken

Vi vill genom våra åtgärder bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i Trosa kommun där fler följer gällande hastighetsbestämmelser och trafikregler.

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens Facebook-sida och uppföljningen av det går att följa på polisen och kommunens hemsidor. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas i maj och september 2018 samt under 2019.

Uppföljning Trosa kommun T1-T3 2018.pdf

Till toppen