Trosa – medborgarlöften

Polisen och Trosa kommun har tecknat följande medborgarlöften som de tillsammans kommer arbeta med under året.

Medborgarlöfte 2020

I polisens senaste lokala trygghetsmätning uppger de svarande i Trosa tätort att de upplever att bilar kör för fort samt att det sker buskörningar med mopeder och mc. Trosas övriga delar sticker i denna trygghetsmätning ut som mycket tryggt. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Trosa kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att behålla den höga graden av trygghet i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att arbeta med modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går! 

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens Facebook och kommunens hemsida. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.

Uppföljning Trosa kommun tertial 1-3  2018.pdf

Medborgarlöfte 2018-2019

För att förebygga vidare brott och öka tryggheten och säkerheten i trafikmiljön lovar polisen och kommunen:

  • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden
  • Att kommunen ska genomföra trafikförbättrande åtgärder samt översyn av gällande hastighetsbegränsningar och trafikregler
  • Att polisen och kommunen träffas kontinuerligt i ett trafikråd och där delar information samt tar del av medborgarnas synpunkter och väger in dem i det fortsatta arbetet med tryggheten och säkerheten i trafiken

Vi vill genom våra åtgärder bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i Trosa kommun där fler följer gällande hastighetsbestämmelser och trafikregler.

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens Facebook-sida och uppföljningen av det går att följa på polisen och kommunens hemsidor. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas i maj och september 2018 samt under 2019.