Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Uddevalla

Polisen och Uddevalla kommun lovar att arbeta för en tryggare miljö i Uddevalla centrum. Särskilt fokus riktas mot bussterminalen Kampenhof. Flera aktiviteter ska genomföras under 2018.

Medborgarlöften är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som finns mellan Polisen västra Fyrbodal och Uddevalla kommun.

Medborgarlöften är utformat som aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram och genomför för ökad tryggheten och minskad brottslighet.

Invånarnas uppfattning om trygghet har stor betydelse för medborgarlöftets utformning. Polisen och Uddevalla kommun har tillsammans genomfört medborgardialoger. Resultatet visade att de flesta innevånare känner sig trygga i sin närmiljö men många upplever otrygghet när de vistas i området Kampenhof och centrala Uddevalla.

Invånarna anger att en ökad synlighet av ordningsupprätthållande resurser är en trygghetskapande åtgärd som bör prioriteras.

Polisen och Uddevalla kommun har under 2017 arbetat för att skapa en tryggare miljö i centrum där speciellt fokus riktats mot bussterminalen Kampenhof och dess närområde. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018 och utökas till centrala Uddevalla runt Kungsgatan.

Medborgarlöftet följs upp internt hos polis och kommun samt på lokala BRÅs möten vid fyra tillfällen under verksamhetsåret.

Aktivitet När Ansvarig
Att vid Kampenhof och centrala Uddevalla genomföra planerade insatser riktade mot narkotikamissbruk, alkoholmissbruk eller illegal taxiverksamhet. Minst 5 tillfällen. Polisen. Vid behov i samarbete med andra aktörer.

Att Öka den synliga närvaron av poliser och polisvolontärer vid Kampenhof och i centrala Uddevalla.

Att använda metoder som tidigare visat sig effektiva vid arbete med s.k. hotspots-områden.

Under hela året. Polisen.

Att insatser utvärderas internt samt i lokala Brå som under året regelbundet följer upp insatserna och rapporterar till styrgruppen kommun/polis.

Vid lokala BRÅ under året. Polisen, kommunen m.fl.
Att rutiner skapas för användande av ordningsvakter (Lov3) på Kampenhof och i centrala Uddevalla.

Första kvartalet 2018.

Polisen och Kommunen.
Att fältsekreterare närvarar i området varje vecka med fokusering på tider då många ungdomar vistas vid Kampenhof och i centrala Uddevalla. Under hela året. Kommunen.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Uddevalla är du välkommen att höra av dig till:

Peter Svernling
kommunpolis
Telefon: 010-565 17 98

Relaterad information

Film: Polis och ordningsvakter arbetar med att göra centrala Uddevalla och Kampenhof tryggare genom ökad närvaro. (2018-04-27)

 

Film: Se två invånare och kommunpolis Peter Svernling berätta om läget på Kampenhof den första tiden efter medborgarlöftet. (2017-03-02)

Till toppen