Ulricehamn – medborgarlöften

Polisen i Ulricehamn vill under 2019/2020 fokusera på att minska brottsligheten bland ungdomar i kommunen i syfte att öka tryggheten.

Polisen och kommunen vill öka tryggheten.

Bild: Polisen

Medborgarlöftet bygger på de lägesbilder som polisen och Ulricehamns kommun tagit fram gemensamt.

Situationen idag

Under en längre tid har det inkommit underrättelser om ungdomar i grupp som uppehåller på olika ställen och där orsakar otrygghet, nedskräpning och skadegörelse. Det framkommer också oro för missbruk i olika former på dessa platser.

Det här ska vi göra

Polisen i Ulricehamn kommer att arbeta för att minska ungdomsbrottsligheten i syfte att öka tryggheten genom att:

  • Tillsammans med Ulricehamns kommun identifiera de platser där ungdomar orsakar otrygghet och andra problem.
  • Polisen skall besöka dessa platser enligt hot spots-metoden.
  • Kartlägga vilka ungdomar det rör sig om, identifiera orsakerna till problemen och i samverkan hjälpa ungdomarna i riskzonen

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och kommunen vill öka tryggheten på dessa platser. Identifiera ungdomar i riskzonen för drogmissbruk och kriminalitet och tillsammans ta fram anpassade åtgärder i syfte att hjälpa dem.

Följ med i hur det går

Vi tänker redovisa aktiviteterna och resultaten inom ramen för det Brottsförebyggande rådet i Ulricehamns kommun.
Du kan även följa vårt arbete på polisens Facebook och i lokal media.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Ulricehamns är du välkommen att höra av dig till:

Sven Gardell
kommunpolis
Telefon: 010-565 86 83