Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Umeå – medborgarlöften

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Umeå kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftet innehåller aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Mer tillgänglig polis

Polisen lovar att eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende- och kontaktskapande med medborgarna i Umeå kommun.

Öka tryggheten och minska brottsligheten

  • Polisen lovar att verka för att fler medborgare engagerar sig i Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Kommunen ska arbeta för att öka tryggheten på platser där många ungdomar befinner sig genom närvaro av socialtjänstens fältgrupp och nattvandrande vuxna.
  • Kommunen lovar att genomföra trygghetsskapande åtgärder i motionsspåret på Stadsliden till exempel att åtgärda belysning, slyröjning och säkring av riskträd.
  • Kommunen lovar att fortsätta åtgärda belysning och trygghetsskapande åtgärder i tunnlar (3 tunnlar/år) till exempel. målning, belysning och siktröjning.
  • Polisen och kommunen lovar att vidta åtgärder mot prostitution samt motverka människohandel i kommunen.

Trygg trafikmiljö

Polisen och kommunen lovar att under 2018 arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter samt unga personer i trafiken.

  • Polisen lovar att vid minst två tillfällen under året, vår och höst, genomföra särskilda trafininsater riktade mot cyklister och gångtrafikanter. Inriktning under våren är trafikregler och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer.
  • Polisen lovar att vid minst två tillfällen under året genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder samt A-traktorer.
  • Kommunen lovar att arbeta vidare med ett tryggt huvudvägnät för cyklister och gångtrafikanter där en särskilt hög standard avseende framkomlighet, gena och raka sträckningar, ökad separering, trafiksäkerhet, belysning, drift och underhåll med mera ska hållas.
Till toppen