Upplands Väsby – medborgarlöften

Polisen och Upplands Väsby kommun kommer under 2019 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för att öka tryggheten i centrala delarna av Upplands Väsby.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda dialoger med framförallt medborgare om vad som skapar trygghet respektive otrygghet. Dialog har även förts med medarbetare inom respektive organisation för att identifiera områden som yrkesverksamma ser har en påverkan på tryggheten. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Kommunens och polisens medborgardialoger pekar tydligt på att det är centrala Väsby som är den otryggaste platsen i kommunen. Medborgarna upplever mest otrygghet på platser där många ungdomar samlas och dialogerna visar tydligt att på dessa platser önskar man en ökad närvaro av främst poliser men även av väktare. 

Det här ska vi göra

Under 2019 kommer polisen och Upplands Väsby kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten i centrala Väsby. Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Upplands Väsby kommun.

Vi kommer under året göra följande:

  • Prioriterad närvaro av polis och väktare i stationsområdet
  • Aktivt söka upp ungdomar samt främja alla former av vuxen- och nattvandringar på helger och under lov

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas centrala Väsby bli en tryggare plats för boende och besökare.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av respektive år och kommuniceras via bland annat polisens social medier och via kommunens hemsida.