Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Upplands Väsby

Polisen och Upplands Väsby kommun kommer under 2018 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för att minska antalet våldsbrott i offentlig miljö samt att minska skadegörelsebrotten i de centrala delarna av Upplands Väsby.

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Situationen med våldsbrottslighet samt skadegörelse i de centrala delarna av kommunen, främst under kvällstid, är ett av de största problemen som skapar otrygghet enligt de medborgardialoger som genomförts under 2016. Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen.

Det här ska vi göra

Under 2018 kommer polisen och Upplands Väsby kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten och säkerheten i de centrala delarna av Upplands Väsby. Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Upplands Väsby kommun.

Vi kommer under året göra följande

  • Ha regelbunden närvaro till cykel och fots i centrala Upplands Väsby.
  • Aktivt söka upp ungdomar samt främja alla former av vuxenvandringar/nattvandringar på helger och lov.
  • Prioritera utredningar och ärenden kopplade till personer som påverkar otryggheten i de centrala delarna av Upplands Väsby.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas och bor i området.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av respektive år och kommuniceras via bl a via kommunens hemsida och sociala medier.

 

Till toppen