Uppsala – medborgarlöften

Polisen och Uppsala kommun har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften gällande resecentrum och Gottsunda/Valsätra tagits fram mellan parterna.

Resecentrum
Resecentrum är ett område där många människor rör sig vilket ökar risken för brott och otrygghet. Under 2017 förändrades situationen vid resecentrum med tungt missbrukande ungdomar och personer som övernattade i garaget. Gemensamma insatser av polis och kommun gjordes under 2017.

Medborgardialogen i september 2017 visade att många känner otrygghet vid resecentrum. Det finns därför ett fortsatt behov av trygghetsskapande insatser.

Förslag på insatser/åtgärder för 2018-2019 är att:

  • Polisen ska arbeta aktivt tillsammans med kommunen med åtgärder avseende trygghet och säkerhetshöjning av platser inom Uppsala resecentrumområde
  • Polisen ska arbeta aktivt med närvaro i området
  • Uppsala kommun ska genomföra åtgärder med målet att öka tryggheten inom resecentrumområdet

Gottsunda/Valsätra
Polisen, Uppsala kommun och fastighetsägarföreningen har skrivit under ett gemensamt medborgalöfte för Gottsunda/Valsätra. Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten, minska brottsligheten i området och öka uppklarningen av begångna brott.

Under hösten 2018 genomförde kommunen, polisen och den nybildade fastighetsägarföreningen i området en medborgardialog, som har legat till grund för medborgarlöftet gällande 2019-2020.

Medborgarlöftena för Gottsunda/Valsätra ska leda till att polis, kommun och fastighetsägarföreningen arbetar tillsammans med åtgärder som handlar om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom det geografiska området som kan uppfattas av medborgarna som osäkra.

Det ska också leda till att polisens närvaro i området höjs med permanenta resurser och att ett lokalt poliskontor etableras under tiden för medborgarlöftet.

Till toppen