Uppsala – medborgarlöften

Polisen och Uppsala kommun har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften gällande resecentrum och Gottsunda/Valsätra tagits fram mellan parterna.

Resecentrum
Resecentrum är ett område där många besökare upplever oro att utsättas för brott. Lägesbilden för resecentrum bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare, olika aktörer i lokalsamhället samt brottsstatistik. Upplevd otrygghet på vissa platser och en tydlig önskan om fler patrullerande poliser och ordningsvakter är det som medborgarna lyfte fram under dialogen vid resecentrum i september 2019. 

Medborgarlöftet för perioden 2020–2023 innehåller konkreta åtgärder om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser vid resecentrum som kan uppfattas som osäkra av medborgarna.

Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta åtar sig under perioden 2020–2023 att:

  • Polisen arbetar aktivt med hög närvaro vid Uppsala resecentrum
  • Polis ska samverka för att stödja och utveckla nattvandringar
  • Riktade insatser mot narkotika med fokus på narkotikahandel och narkotikabruk av unga
  • Trafikinsatser med fokus på trafiksäkerhet

Uppsala kommun och polisen kommer kontinuerligt att kartlägga och skapa lägesbilder samt genomföra orsaksanalyser av identifierade problem kring resecentrum. Medborgarlöftet kommer att följas upp med en medborgardialog under 2023, brottsstatistik från lokalpolisområdet samt resultat av genomförda aktiviteter.

Gottsunda/Valsätra
Polisen, Uppsala kommun och fastighetsägarföreningen har skrivit under ett gemensamt medborgalöfte för Gottsunda/Valsätra. Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten, minska brottsligheten i området och öka uppklarningen av begångna brott.

Under hösten 2018 genomförde kommunen, polisen och den nybildade fastighetsägarföreningen i området en medborgardialog, som har legat till grund för medborgarlöftet gällande 2019-2020.

Medborgarlöftena för Gottsunda/Valsätra ska leda till att polis, kommun och fastighetsägarföreningen arbetar tillsammans med åtgärder som handlar om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom det geografiska området som kan uppfattas av medborgarna som osäkra.

Det ska också leda till att polisens närvaro i området höjs med permanenta resurser och att ett lokalt poliskontor etableras under tiden för medborgarlöftet.