Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Uppvidinge

Lokalpolisområde Nybro - Uppvidinge kommun

Samverkan

Polisen och kommunen kommer att samverka i konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppvidinge. Medborgarlöftet visar vad polisen och kommunen vill åstadkomma tillsammans och vad som ska fokuseras för att öka säkerhet och trygghet.

Lägesbild

Den årliga trygghetsmätningen i kommunen visar att medborgare känner otrygghet inom områdena trafiksäkerhet, bostadsinbrott och vistelse utomhus. Polisens närvaro behöver öka, anser man också i undersökningen.

Löfte

Uppvidinge kommun och lokalpolisområde Nybro ska genom kontinuerlig samverkan under 2017 öka tryggheten i kommunens olika delar genom att:

 • Stärka och bredda det brottsförebyggande rådets verksamhet.
  Brottsförebyggande rådet har som mål att öka tryggheten i kommunen. Rådets roll i detta arbete ska stärkas. Föreningar, näringsliv och representanter för medborgarna ska bjudas in att delta i arbetet genom trygghetsvandringar.
   
 • Genomföra trygghetsvandringar.
  Kommunen och polisen genomför trygghetsvandring i Älghults samhälle under det första halvåret 2017. Föreningar, näringsliv och representanter för medborgarna inbjuds till vandringen. Lokala problem kan därefter åtgärdas.
   
 • Särskilt fokusera på trafiksäkerhet för elever i skolan.
  Trafiksäkerheten för barn och unga ska särskilt fokuseras under 2017. Vårdnadshavare till grundskoleelever ska få skriftlig information om att gå och cykla till skolan.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet sker kvartalsvis. Utvärdering görs före 2017-12-31.


Åseda 2016-12-06

Malena Grann Camilla Ymer
Lokalpolisområdeschef Kommunstyrelsens vice ordförande

Dokument

Till toppen