Vaggeryd – medborgarlöften

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöfte för 2019.

Medborgarlöften 2019

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för en ökad trygghet bland kommunens invånare. Inriktningen ska också vara att förbättra trafikmiljön i Vaggeryds kommun.

Det ska vi åstadkomma genom följande gemensamma aktiviteter

  • Bibehålla hög polisiär närvaro och synlighet i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. Prioriterade områden är Skillingaryds torg och bibliotek, där vi kommer jobba med synlighet på utsatta platser. 

  • Förändra utformningen av området vid entrén till biblioteket Skillingehus, för att göra platsen tryggare. Ökad vuxennärvaro i anslutning till biblioteket.

  • Genomföra ett antal trafikinsatser i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. Prioriterade gator är området runt parkeringen vid Frideborgsvägen/Storgatan i Vaggeryd samt Storgatan i Skillingaryd.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet går med årets och tidigare års medborgarlöften.

Uppföljning Vaggeryds kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Vaggeryds kommun 2018

Uppföljning tertial 3, 2017